Zmiana cyklu rozrachunkowego KDPW

Zostaw opinię

Od października tego roku cykl rozrachunkowy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zmienił się z okresu T+3 na T+2. Nowe zasady obejmują transakcje rynku regulowanego oraz zawierane w alternatywnym systemie obrotu (ASO) zabezpieczone przez system gwarantowania rozliczeń. Co to oznacza dla inwestorów i emitentów instrumentów finansowych?

Krótszy czas rozrachunku transakcji to pozytywna wiadomość dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego. Zmiana oznacza skrócenie okresu potrzebnego do sfinalizowania transakcji na instrumentach finansowych – kupujący szybciej odnotują zapis nabytych instrumentów na swoich rachunkach maklerskich, natomiast sprzedający szybciej otrzymają środki pieniężne ze sprzedaży. Ponadto zmiana cyklu rozrachunkowego pozwoli na lepsze regulowanie praw wynikających z papierów wartościowych oraz ułatwi kontrolę realizacji transakcji kupna lub sprzedaży akcji w ostatnich dniach roku, np. w celu zredukowania wysokości podatku.

podobny artykuł:  Pożyczka od ręki – co poprzez to rozumieć?

Przykład 1. Dywidenda

Spółka ustala dzień wypłaty dywidendy na środę 20 maja 2015 roku. Inwestor w celu uzyskania prawa do dywidendy musi zakupić akcje spółki najpóźniej w poniedziałek 18 maja 2015 roku. Zgodnie ze starym systemem rozrachunku, zakupu musiałby dokonać już w piątek 15 maja.

Przykład 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W przypadku Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, jeżeli spółka ustala termin WZA na 20 maja 2015 roku, to oznacza, że record date (termin, w którym trzeba być w posiadaniu akcji, aby być uprawnionym do udziału w WZA) przypada na 4 maja 2015 roku. W takim wypadku, aby wziąć udział w WZA inwestor musi dokonać zakupu akcji najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2015 roku.

podobny artykuł:  Inwestowanie w nieruchomości - czy to się opłaca?

Zmiana cyklu rozrachunkowego została wprowadzona w związku z dostosowywaniem polskiego rynku do najwyższych standardów krajów będących członkami Unii Europejskiej, a także dostosowania do regulacji CSDR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych). Zmian dokonano nie tylko w Polsce, ale także m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Francji czy Szwecji. System rozrachunku T+2 obowiązywał do tej pory w Niemczech, Słowenii czy Bułgarii.

Nowe reguły rozliczania transakcji stanowią zatem ułatwienie dla inwestorów zagranicznych, którzy są aktywni na różnych rynkach finansowych. Dzięki implementacji nowych wytycznych Parlamentu Europejskiego, notowania spółek notowanych w systemie dual-listing (na kilku giełdach) stają się bardziej przejrzyste, łatwiej także określić terminy dotyczących uprawnień wynikających z poszczególnych instrumentów (takich jak wspomniane powyżej prawo do dywidendy lub udziału w WZA).

podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Do instrumentów, które zostały objęte nowym cyklem rozrachunkowym (T+2) zaliczamy:

  • akcje;
  • prawa do akcji (PDA);
  • certyfikaty inwestycyjne;

  • kwity depozytowe.

Cykle rozrachunkowe pozostałych instrumentów finansowych pozostają bez zmian.

Podsumowując, wprowadzenie krótszego okresu rozliczeniowego przez KDPW, niewątpliwie ułatwia przepływy środków pieniężnych oraz prawa wynikające z papierów wartościowych, a dodatkowo wpływa pozytywnie na postrzeganie polskiego rynku przez zagranicznych inwestorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *