Temat: skarbowe papiery wartościowe

by in / Obligacje
Brak opinii
System dealerów skarbowych papierów wartościowych

System dealerów skarbowych papierów wartościowych

Polski rynek skarbowych papierów wartościowych jest prowadzony w systemie Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW)….wartościowych; poszerzanie bazy inwestorów nabywających skarbowe papiery wartościowe; budowanie przejrzystego, płynnego i efektywnego rynku skarbowych papierów wartościowych. obligacje korporacyjne w