Temat: ryzyko obligacji

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

powiązanym z obligacją jest ryzyko niewypłacalności emitenta…. W kwestii ryzyka dotyczącego zmiany ceny obligacji należy zaznaczyć, że wahania cen na rynku instrumentów dłużnych są znacznie mniejsze niż np. w przypadku akcji spółek…….czytaj o ,

by in / Obligacje
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy lokata

Obligacje korporacyjne czy lokata

Ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne występuje zazwyczaj w stopniu umiarkowanym. Jest większa szansa na upadłość przedsiębiorstwa niż banku…….czytaj o ,