Temat: ryzyko obligacji

Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

stóp procentowych; Ponieważ obligacje z definicji stanowią dług emitenta zaciągnięty wobec obligatariusza – naturalnym ryzykiem powiązanym z obligacją jest ryzyko niewypłacalności emitenta….Różne instrumenty finansowe wiążą się z rożnymi rodzajami ryzyka, jeżeli chodzi o ryzyko związane z obligacjami korporacyjnymi jako najważniejsze z nich wymienić można: Ryzyko niewypłacalności (inaczej ryzyko kredytowe); Ryzyko zmiany cen instrumentów oraz ich płynności; Ryzyko rynkowych obligacje korporacyjne w , , , , , ,

by in / Obligacje
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy lokata

Obligacje korporacyjne czy lokata

Ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne występuje zazwyczaj w stopniu umiarkowanym. Jest większa szansa na upadłość przedsiębiorstwa niż banku. Jednak ryzyko to wpływa również na to, że oprocentowanie inwestycji jest wyższe niż w przypadku lokat. obligacje korporacyjne w