Temat: ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Wszystkie inwestycje na rynkach finansowych wiążą się z pewnym ryzykiem inwestycyjnym. Od inwestora zależy jakie ryzyko uzna za akceptowalne i w jakie instrumenty finansowe zdecyduje się zainwestować….Eksperci rynków finansowych twierdzą, że w celu uniknięcia znacznego poziomu ryzyka inwestycyjnego udział pojedynczego emitenta w portfelu inwestora nie powinien przekraczać 2% aktywów, a to oznacza, że w portfelu powinny znajdować się papiery wartościowe co najmniej 50 emitentów.