Temat: rynek obligacji w polsce

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

Korzyści z inwestowania O rynku obligacji korporacyjnych w Polsce mówi się na szerszą skalę od roku powstania Catalyst, obecnie większość transakcji dotyczących dłużnych papierów przedsiębiorstw „przechodzi” też przez ten rynek. obligacje korporacyjne w , , , , , ,

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

W ostatnich pięciu latach polski rynek obligacji znacząco się rozwinął, co miało związek przede wszystkim z uruchomieniem oficjalnego rynku notowań obligacji Catalyst. obligacje korporacyjne w , ,

Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

Polski rynek obligacji cały czas stopniowo się rozwija, jednak daje się zauważyć znaczące zwiększenie ilości emitentów obligacji w ostatnich latach. Jest to pozytywny sygnał rynkowy, bo jak wiadomo – zwiększenie konkurencji wpływa na rynek pozytywnie.