Temat: rynek obligacji korporacyjnych

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych został zrewolucjonizowany w 2009 roku, kiedy to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych Catalyst… Korzyści z inwestowania O rynku obligacji korporacyjnych w Polsce mówi się na szerszą skalę od roku powstania Catalyst, obecnie większość transakcji dotyczących dłużnych papierów przedsiębiorstw……czytaj o ,

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy akcje?

Obligacje korporacyjne czy akcje?

Zresztą, od 2009 roku, czyli od momentu powstania tego rynku, obligacje korporacyjne stały się bardzo dużą konkurencją dla rynku akcji…. Istotne jest również to, że handlowanie obligacjami korporacyjnymi na wtórnym rynku papierów dłużnych Catalyst jest niezwykle atrakcyjne dla inwestorów, nawet jeśli weźniemy pod uwagę konieczność……czytaj o ,

by in / Obligacje korporacyjne
2oceniony jako przydatny
Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

Korzyści z dopuszczenia obligacji korporacyjnych do obrotu na rynku giełdowym jest wiele, zarówno dla emitentów jak i dla spółek…. Jednym z instrumentów finansowych, które mogą być dopuszczone do obrotu na rynku giełdowym, są obligacje korporacyjne i praktyczny aspekt tego zagadnienia zostanie przedstawiony poniżej…….czytaj o ,