Temat: rynek giełdowy

by in / Obligacje korporacyjne
2oceniony jako przydatny
Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

Rynek giełdowy to inaczej miejsce, w którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży różnych instrumentów finansowych (czyli formy zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu wobec drugiego mające postać zapisu księgowego bądź papieru wartościowego)….Korzyści z dopuszczenia obligacji korporacyjnych do obrotu na rynku giełdowym jest wiele, zarówno dla emitentów jak i dla spółek. obligacje korporacyjne w

by in / Obligacje
1oceniony jako przydatny
Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

Na rynek regulowany składa się rynek giełdowy, rynek pozagiełdowy oraz towarowy rynek instrumentów finansowych (organizowany przez giełdę towarową). Obligacje korporacyjne często dopuszczane są do obrotu na jednym z tych rynków, dlatego warto byłoby przybliżyć tą tematykę….Należy także zaznaczyć, że rynek giełdowy dzieli się na podstawowy (segment, na którym dopuszczona do obrotu jest podstawowa część papierów wartościowych co skutkuje wysokim obrotem i płynnością) oraz równoległy (rozszerzenie rynku podstawowego o firmy, które nie spełniają wszystkich

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Jakie są cechy odróżniające OTC od rynku giełdowego? Przede wszystkim należałoby wspomnieć o podwyższonym poziomie ryzyka….Jak widać, także rynek pozagiełdowy otwiera szereg możliwości przed tymi przedsiębiorstwami, którzy w najbliższej przyszłości nie mają szans na spełnienie restrykcyjnych wymagań rynku giełdowego.