Temat: rentowność obligacji

by in / Inwestowanie / Obligacje
Brak opinii
Rentowność obligacji skarbowych

Rentowność obligacji skarbowych

Jak kształtuje się rentowność obligacji skarbowych ze zmiennym oprocentowaniem?…Rentowność obligacji skarbu państwa jest łatwa do policzenia w pierwszym okresie odsetkowym, jednak inwestując w ten rodzaj papierów wartościowych niezbędna jest analiza rentowności w dłuższym horyzoncie czasowym. obligacje korporacyjne w , , , , , ,

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność papierów wartościowych zmienia się w czasie w zależności od różnych uwarunkowań rynkowych. Poziom oprocentowania obligacji oferowany przez emitentów jest uzależniony m.in. od bieżącej koniunktury