Temat: poprzez to

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Pożyczka od ręki – co poprzez to rozumieć?

Pożyczka od ręki – co poprzez to rozumieć?

Jedynie niektórzy pożyczkodawcy zdecydowali się na obsługę własnych konsumentów poprzez cały tydzień…. Pożyczki od ręki – najistotniejsze właściwości Pożyczki od ręki to odmienna nazwa chwilówek, więc pożyczek krótkoterminowych oferowanych poprzez firmy pozabankowe….

by in / Inwestowanie / Obligacje / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Zgromadzenie obligatariuszy

Zgromadzenie obligatariuszy

Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki lub oddanie głosu na kartach do głosowania, ewentualnie poprzez inne przewidziane w regulaminie urządzenia techniczne….  Kiedy ZO jest zwoływane przez obligatariusza jest on zobowiązany poinformować emitenta oraz pozostałych, uprawnionych do udziału obligatariuszy poprzez ogłoszenie w ogólnodostępnych środkach…

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Inwestor ma trzy możliwości: zakup na rynku pierwotnym, rynku wtórnym oraz (pośrednio) poprzez fundusze inwestycyjne…. Fundusze inwestycyjne Ostatnią możliwością jest zakup obligacji poprzez fundusz inwestycyjny. Wtedy to nie my, a specjaliści inwestują powierzony im kapitał….

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

Zasadniczo istnieją dwie drogi – źródła wewnętrzne (finansowanie kapitałem właścicielskim np. poprzez emisję akcji lub objęcie nowych udziałów) lub źródła zewnętrzne (takie jak kredyt czy emisja…

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Gdzie kupić obligacje korporacyjne

W tym przypadku warto skorzystać z możliwości kupna poprzez wybrane fundusze inwestycyjne…. Reasumując, obligacje korporacyjne można kupić na cztery sposoby: bezpośrednio od emitenta na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym Catalyst bądź poprzez fundusze inwestycyjne lub Autoryzowanego…

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

., a emisja instrumentów dłużnych odbywa się poprzez ofertę publiczną (skierowaną do min. 150 nieoznaczonych inwestorów) oraz prywatną (przeznaczoną dla maksymalnie 149 imiennie wskazanych inwestorów…

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne krok po kroku

Obligacje korporacyjne krok po kroku

W przypadku gdy dane przedsiębiorstwo chciałoby zapewnić sobie większą wiarygodność na rynku poprzez uzyskanie oceny ratingowej (ocena stopnia ryzyka kredytowego), powinno zgłosić się do wybranej…