Temat: papiery wartościowe rodzaje

by in / Inwestowanie / Obligacje
Brak opinii
Rentowność obligacji skarbowych

Rentowność obligacji skarbowych

Rentowność obligacji skarbu państwa jest łatwa do policzenia w pierwszym okresie odsetkowym, jednak inwestując w ten rodzaj papierów wartościowych niezbędna jest analiza rentowności w dłuższym horyzoncie czasowym. obligacje korporacyjne w