Temat: oprocentowanie obligacji

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Poziom oprocentowania obligacji oferowany przez emitentów jest uzależniony m.in. od bieżącej koniunktury gospodarczej….Dzięki takiemu zabiegowi wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna w czasie i dopasowuje się w pewnym stopniu do warunków rynkowych. obligacje korporacyjne w

by in / Inwestowanie / Obligacje
Brak opinii
Rentowność obligacji skarbowych

Rentowność obligacji skarbowych

Oznacza to, że oprocentowanie obligacji 4- letnich po doliczeniu stałej marży spadnie o 0,65%, a obligacji 10- letnich o 0,9%. W przypadku tych obligacji szansa na kolejną zmianę oprocentowania nastąpi po kolejnych 12 miesiącach….Oznacza to, że oprocentowanie obligacji również spadnie do tego poziomu, ponieważ mnożnik rynkowy wynosi 1, a następna szansa na wzrost pojawi się dopiero po kolejnych 6 miesiącach. obligacje korporacyjne w

Obligacje banków spółdzielczych

Obligacje banków spółdzielczych

Przeciętne oprocentowanie obligacji spółdzielczych wynosi około 6%, a więc wyższe niż można oczekiwać na lokatach czy obligacjach skarbowych, jednocześnie oferując stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji (potwierdziły to liczne analizy po okresie załamania na rynku bankowym…Warunki emisji organizowanych przez banki spółdzielcze można określić jako pośrednie pomiędzy lokatami bankowymi, a wyżej oprocentowanymi obligacjami korporacyjnymi. obligacje korporacyjne w

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy kredyt

Obligacje korporacyjne czy kredyt

Oprocentowanie obligacji ustala emitent i może być stałe lub zmienne….Zabezpieczenie obligacji jest natomiast opcjonalne i zależy od decyzji spółki, aczkolwiek należy wziąć pod uwagę, że oprocentowanie obligacji niezabezpieczonych w większości przypadków powinno być wyższe. obligacje korporacyjne w

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Ze strony emitentów, ponieważ oprocentowanie obligacji, które zostało ustalone w oparciu o WIBOR spadło, tym samym mogą wypłacać inwestorom niższe kwoty odsetek – co może zachęcać ich do kolejnych emisji….Oznacza to, że wraz ze zmianą poziomu stóp procentowych zmienia się także oprocentowanie ich obligacji. Marża w każdym przypadku powinna zapewniać inwestorom odpowiednio wysoki poziom oprocentowania przewyższający inflację. obligacje korporacyjne w

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Gdzie można kupić obligacje korporacyjne?

Gdzie można kupić obligacje korporacyjne?

Najczęściej przychód pochodzi z odsetek, których wysokość jest zależna od oprocentowania obligacji, bądź też z dyskonta w przypadku obligacji zerokuponowych na których nie ciąży obowiązek spłacania odsetek (przychód stanowi różnica między ceną emisyjną a nominalną). obligacje korporacyjne w

by in / Obligacje
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy lokata

Obligacje korporacyjne czy lokata

W przypadku lokat możemy też mówić głównie o oprocentowaniu stałym. Oprocentowanie obligacji jest równe stawce WIBOR powiększonej dodatkowo o kilka punktów procentowych marży, czyli można uznać je za stosunkowo wysokie. obligacje korporacyjne w

Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Po drugie, równie ważne jak dywersyfikacja portfela jest zbadanie wysokości oprocentowania obligacji obecnych w strukturze portfela danego funduszu. obligacje korporacyjne w

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy akcje?

Obligacje korporacyjne czy akcje?

Pod względem przewidywalności, również bardziej opłaca się inwestować w papiery dłużne – dotyczy to głównie obligacji o stałym oprocentowaniu i zero kuponowych (obligacji, w których nie ma konieczności wypłacania odsetek przez emitenta, a zysk kapitałowy bierze się stąd, że cena emisyjna…Jeśli zaś chodzi o obligacje o zmiennym oprocentowaniu, takie obliczenia nie są możliwe, aczkolwiek nadal przewidywalność inwestycji jest większa niż w przypadku akcji, gdyż zmiany stóp procentowych nie są tak dynamiczne jak wahania cen akcji.

Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

W tym przypadku wyróżniamy obligacje kuponowe (o stałym lub zmiennym oprocentowaniu) oraz obligacje zerokuponowe, tj. obligacje z dyskontem….Obligacje dyskontowe w przeciwności do obligacji kuponowych nie są oprocentowane i nie uprawniają Obligatariusza do otrzymywania odsetek przed okresem wykupu.