Temat: obligacje

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy kredyt

Obligacje korporacyjne czy kredyt

sprzedać wystarczającą ilość obligacji…. Oprocentowanie obligacji ustala emitent i może być stałe lub zmienne…….czytaj o ,

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

obligacji są zwyczajnie nieopłacalne…. Polski rynek obligacji cały czas stopniowo się rozwija, jednak daje się zauważyć znaczące zwiększenie ilości emitentów obligacji w ostatnich latach…….czytaj o ,

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

oprocentowania obligacji…. Poziom oprocentowania obligacji oferowany przez emitentów jest uzależniony m.in. od bieżącej koniunktury gospodarczej…….czytaj o ,

by in / Obligacje / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Zgodnie z ustawą o obligacjach, przeprowadzając emisję prywatną należy w jej warunkach wskazać informacje dotyczące samej emisji, tj. cele emisji, wielkość emisji, wartość nominalną jednej obligacji… Firmom zainteresowanym emisją obligacji polecamy wypełnienie formularza na stronie http://bestcapital.pl/dla-firm/ …….czytaj o ,

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Popularne produkty finansowe: pożyczki, kredyty, obligacje. Co warto wiedzieć, jak wybierać?

Popularne produkty finansowe: pożyczki, kredyty, obligacje. Co warto wiedzieć, jak wybierać?

Pożyczki, kredyty czy obligacje to jedne z najpopularniejszych produktów finansowych. Ich łatwa dostępność oraz atrakcyjność sprawia, że ludzie chętnie z nich korzystają…. Możesz je zainwestować, np. w obligacje korporacyjne. Ze wszystkich instrumentów giełdowych, dłużne papiery wartościowe uznawane są za jedne z najmniej ryzykownych…….czytaj o ,

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Główną funkcją BondSpot jest prowadzenie notowań papierów wartościowych (obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz akcji mniejszych spółek)…….czytaj o

by in / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

od terminu wykupu obligacji…. Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu ze strony emitenta dokonujemy wpłaty na obligacje na wskazany przez niego rachunek i oczekujemy na przydział obligacji….

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii…. Ponadto, maja możliwość swobodnego kupowania i sprzedawania obligacji. To właśnie dzięki tym udogodnieniom Catalyst, a co za tym idzie obligacje korporacyjne, zyskały na popularności….

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy akcje?

Obligacje korporacyjne czy akcje?

Inwestorzy zakładają, że podczas inwestowania w akcje można osiągnąć wyższą stopę zwrotu niż z obligacji, a obligacje korporacyjne są natomiast inwestycją o niższym stopniu ryzyka…. Pod względem przewidywalności, również bardziej opłaca się inwestować w papiery dłużne – dotyczy to głównie obligacji o stałym oprocentowaniu i zero kuponowych (obligacji, w których nie ma konieczności…

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Kupno obligacji na Catalyst jest również bardzo proste, gdyż wystarczy skorzystać z arkusza zleceń, gdzie wybiera się konkretne obligacje, ich ilość oraz cenę za jaką chcemy je nabyć…. Co istotne, cena obligacji jest podawana jako wartość procentowa wartości nominalnej….