Temat: obligacje zerokuponowe

Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

W tym przypadku wyróżniamy obligacje kuponowe (o stałym lub zmiennym oprocentowaniu) oraz obligacje zerokuponowe, tj. obligacje z dyskontem….W niniejszym artykule przedstawimy szczególny rodzaj obligacji korporacyjnych –  obligacje dyskontowe (tzw. obligacje zerokuponowe). Obligacje to instrumenty dłużne, przy pomocy których przedsiębiorstwo (Emitent) zaciąga dług u nabywcy obligacji (Obligatariusza). obligacje korporacyjne w , , , , , ,