Temat: obligacje z dyskontem

by in / Inwestowanie / Obligacje / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

W tym przypadku wyróżniamy obligacje kuponowe (o stałym lub zmiennym oprocentowaniu) oraz obligacje zerokuponowe, tj. obligacje z dyskontem…. Ile wynosi dyskonto tej obligacji?……czytaj o ,

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Najczęściej przychód pochodzi z odsetek, których wysokość jest zależna od oprocentowania obligacji, bądź też z dyskonta w przypadku obligacji zerokuponowych na których nie ciąży obowiązek spłacania……czytaj o ,