Temat: obligacje rodzaje

by in / Inwestowanie / Obligacje / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

Występują różne rodzaje obligacji w zależności od przyjętego kryterium podziału tych instrumentów dłużnych…. W niniejszym artykule przedstawimy szczególny rodzaj obligacji korporacyjnych –  obligacje dyskontowe (tzw. obligacje zerokuponowe)…….czytaj o ,