Temat: obligacje kuponowe

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy akcje?

Obligacje korporacyjne czy akcje?

Pod względem przewidywalności, również bardziej opłaca się inwestować w papiery dłużne – dotyczy to głównie obligacji o stałym oprocentowaniu i zero kuponowych (obligacji, w których nie ma konieczności wypłacania odsetek przez emitenta, a zysk kapitałowy bierze się stąd, że cena emisyjna obligacje korporacyjne w ,