Temat: obligacje i ich rodzaje

by in / Inwestowanie / Obligacje / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

Występują różne rodzaje obligacji w zależności od przyjętego kryterium podziału tych instrumentów dłużnych…. W niniejszym artykule przedstawimy szczególny rodzaj obligacji korporacyjnych –  obligacje dyskontowe (tzw. obligacje zerokuponowe)…….czytaj o ,

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Może być związane z brakiem wypłaty odsetek od obligacji lub z niedokonaniem wykupu obligacji w terminie…. Aby minimalizować ten rodzaj ryzyka inwestor powinien każdorazowo przed zakupem danych obligacji dokonać analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta…….czytaj o ,