Temat: obligacje co to

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Notowane są tam zarówno obligacje spółek, jak również banków komercyjnych, spółdzielczych, jednostek samorządów czy obligacje Skarbu Państwa….W ostatnich pięciu latach polski rynek obligacji znacząco się rozwinął, co miało związek przede wszystkim z uruchomieniem oficjalnego rynku notowań obligacji Catalyst.

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii….Inwestorzy natomiast mają w końcu możliwość inwestowania w obligacje korporacyjne, co wcześniej było dla nich często nieosiągalne. Ponadto, maja możliwość swobodnego kupowania i sprzedawania obligacji.

Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

pieniężnych dopiero w terminie zapadalności obligacji….Jeżeli mowa o kredycie bankowym, od obligacji odróżnia go przede wszystkim to, że może zostać udzielony na stosunkowo niewielkie kwoty (np. do 200-300 tysięcy złotych), które w przypadku emisji obligacji są zwyczajnie nieopłacalne.

Jak sprzedać obligacje korporacyjne na rynku wtórnym?

Jak sprzedać obligacje korporacyjne na rynku wtórnym?

Jeżeli nabywca obligacji na rynku pierwotnym w razie nagłej potrzeby posiadania gotówki pragnie pozbyć się swoich obligacji może zrobić to zasadniczo na dwa sposoby….Na rynku wtórnym ceny obligacji kształtują się zgodnie z zasadami rynkowymi.

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Pewnego rodzaju narzędziem, które pozwala na dostosowywanie wysokości oprocentowania papierów do warunków rynkowych w okresie zapadalności obligacji jest stosowanie przez emitenta tzw. zmiennego oprocentowania obligacji….Poziom oprocentowania obligacji oferowany przez emitentów jest uzależniony m.in. od bieżącej koniunktury gospodarczej.

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne krok po kroku

Obligacje korporacyjne krok po kroku

Etap drugi powinien zakończyć się podaniem do publicznej wiadomości ceny lub przedziału cenowego w jakim będą przyjmowane zapisy na obligacje. Etap trzeci jest ostatnim przed doprowadzeniem obligacji do obrotu na rynek….Najważniejszą czynnością w etapie pierwszym, która w ogóle zapoczątkowuje cały proces, jest podjęcie uchwały o emisji obligacji przez wyznaczony do tego organ.

by in / Obligacje
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy lokata

Obligacje korporacyjne czy lokata

W obu przypadkach profesjonaliści doradzą wybór obligacji oraz będą kierowali przebiegiem inwestycji. Obligacje korporacyjne stanowią alternatywę dla lokat bankowych….Okres trwania inwestycji w lokaty może trwać od jednego dnia do kilku lat, a obligacji od jednego roku do trzech lat (wyjątkiem jest tu handlowanie obligacjami na rynku wtórnym Catalyst).

Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

Jednym z głównych argumentów działającym na niekorzyść obligacji korporacyjnych jest brak doświadczenia oraz brak wiedzy w zakresie przeprowadzania emisji obligacji….Jak ma się ten okres w odniesieniu do emisji obligacji? To zależy.

Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

W tym samym okresie najlepszy fundusz obligacji skarbowych zarobił 9,74%, natomiast najlepszy fundusz obligacji korporacyjnych – 18,56%. W niniejszym artykule skupimy się na funduszach obligacji korporacyjnych. Jak wybrać właściwy fundusz obligacji korporacyjnych?…Uśredniając, osiągane przez te fundusze wyniki, są one do siebie zbliżone (aktualnie średnia 12-miesięczna stopa zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych wynosi około 6%, natomiast obligacji skarbowych około 7%).

Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Firmom zainteresowanym emisją obligacji polecamy wypełnienie formularza na stronie http://bestcapital.pl/dla-firm/ ….Zgodnie z ustawą o obligacjach, przeprowadzając emisję prywatną należy w jej warunkach wskazać informacje dotyczące samej emisji, tj. cele emisji, wielkość emisji, wartość nominalną jednej obligacji oraz jej cenę emisyjną, ponadto warunki wykupów terminowych i przedterminowych, a