Temat: obligacje co to

Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

W niniejszym artykule przedstawimy szczególny rodzaj obligacji korporacyjnych –  obligacje dyskontowe (tzw. obligacje zerokuponowe). Obligacje to instrumenty dłużne, przy pomocy których przedsiębiorstwo (Emitent) zaciąga dług u nabywcy obligacji (Obligatariusza)….Innym kryterium podziału obligacji, nawiązującym do tematu przewodniego niniejszego artykułu jest sposób wypłacania odsetek z obligacji. W tym przypadku wyróżniamy obligacje kuponowe (o stałym lub zmiennym oprocentowaniu) oraz obligacje zerokuponowe, tj. obligacje z dyskontem. obligacje korporacyjne w

Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu ze strony emitenta dokonujemy wpłaty na obligacje na wskazany przez niego rachunek i oczekujemy na przydział obligacji….Po dokonaniu wyboru emitenta należy złożyć zapis na obligacje w postaci „Formularza zapisu”, w którym wpiszemy swoje dane, liczbę obligacji jaką chcemy nabyć oraz numery rachunków bankowego i maklerskiego. obligacje korporacyjne w

by in / Inwestowanie / Obligacje
Brak opinii
Rentowność obligacji skarbowych

Rentowność obligacji skarbowych

Oznacza to, że oprocentowanie obligacji 4- letnich po doliczeniu stałej marży spadnie o 0,65%, a obligacji 10- letnich o 0,9%. W przypadku tych obligacji szansa na kolejną zmianę oprocentowania nastąpi po kolejnych 12 miesiącach….W poniższym artykule omówiona została rentowność obligacji skarbowych biorąc pod uwagę zmienne oprocentowanie uzależnione od poziomu inflacji oraz wskaźnika WIBOR6M dla obligacji 3- 4- oraz 10- letnich. obligacje korporacyjne w

Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

.: inwestycje w obligacje skarbowe, lokaty, obligacje korporacyjne czy akcje spółek….zrealizowanej stopy dochodu, ze sprzedaży obligacji. obligacje korporacyjne w

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy kredyt

Obligacje korporacyjne czy kredyt

Bardziej skomplikowane są w tym momencie obligacje, gdyż wielkość kapitału zależy od ilości sprzedanych obligacji i duże znaczenie ma odpowiedni wybór organizatora emisji, który będzie w stanie sprzedać wystarczającą ilość obligacji….Oprocentowanie obligacji ustala emitent i może być stałe lub zmienne. obligacje korporacyjne w

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Inwestor może także liczyć na zysk kapitałowy, który wynika z różnicy między kupnem a sprzedażą obligacji oraz z reinwestycji odsetek. Gdzie kupić obligacje W związku z dobrze byłoby pokrótce przedstawić gdzie można kupić obligacje korporacyjne….Obligacje korporacyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (osoby zakupującej obligacje) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń wobec niego. obligacje korporacyjne w

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy akcje?

Obligacje korporacyjne czy akcje?

Inwestorzy zakładają, że podczas inwestowania w akcje można osiągnąć wyższą stopę zwrotu niż z obligacji, a obligacje korporacyjne są natomiast inwestycją o niższym stopniu ryzyka….Inwestor w dużym przybliżeniu jest w stanie obliczyć potencjalną stopę zwrotu już w chwili kupna obligacji. obligacje korporacyjne w

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Notowane są tam zarówno obligacje spółek, jak również banków komercyjnych, spółdzielczych, jednostek samorządów czy obligacje Skarbu Państwa….W ostatnich pięciu latach polski rynek obligacji znacząco się rozwinął, co miało związek przede wszystkim z uruchomieniem oficjalnego rynku notowań obligacji Catalyst. obligacje korporacyjne w

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii….Inwestorzy natomiast mają w końcu możliwość inwestowania w obligacje korporacyjne, co wcześniej było dla nich często nieosiągalne. Ponadto, maja możliwość swobodnego kupowania i sprzedawania obligacji.

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Kupno obligacji na Catalyst jest również bardzo proste, gdyż wystarczy skorzystać z arkusza zleceń, gdzie wybiera się konkretne obligacje, ich ilość oraz cenę za jaką chcemy je nabyć. Co istotne, cena obligacji jest podawana jako wartość procentowa wartości nominalnej….Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw emitowane w celu pozyskania kapitału na dalsze prowadzenie działalności. Obligacje korporacyjne można kupić na rynku pierwotnym albo wtórnym i są dostępne w ofercie publicznej lub prywatnej.