Temat: obligacja kuponowa

by in / Inwestowanie / Obligacje / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

W tym przypadku wyróżniamy obligacje kuponowe (o stałym lub zmiennym oprocentowaniu) oraz obligacje zerokuponowe, tj. obligacje z dyskontem…. Obligacje dyskontowe w przeciwności do obligacji kuponowych nie są oprocentowane i nie uprawniają Obligatariusza do otrzymywania odsetek przed okresem wykupu…….czytaj o ,

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy akcje?

Obligacje korporacyjne czy akcje?

Pod względem przewidywalności, również bardziej opłaca się inwestować w papiery dłużne – dotyczy to głównie obligacji o stałym oprocentowaniu i zero kuponowych (obligacji, w których nie ma konieczności……czytaj o ,