Temat: obligacja kuponowa

Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

W tym przypadku wyróżniamy obligacje kuponowe (o stałym lub zmiennym oprocentowaniu) oraz obligacje zerokuponowe, tj. obligacje z dyskontem….Obligacje dyskontowe w przeciwności do obligacji kuponowych nie są oprocentowane i nie uprawniają Obligatariusza do otrzymywania odsetek przed okresem wykupu. obligacje korporacyjne w ,