Temat: emitent obligacji

by in / Obligacje / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Władze spółki podejmując decyzję o  przeprowadzeniu emisji obligacji powinny być świadome, że będą zobowiązane udzielić potencjalnym inwestorom pewnych…czytaj o ,

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

Polski rynek obligacji cały czas stopniowo się rozwija, jednak daje się zauważyć znaczące zwiększenie ilości emitentów obligacji w ostatnich latach…….czytaj o ,

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy kredyt

Obligacje korporacyjne czy kredyt

Oprocentowanie obligacji ustala emitent i może być stałe lub zmienne…. Dodatkowo, gdy obligacje są wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst to dochodzą do tego koszty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych itp…….czytaj o ,

by in / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu ze strony emitenta dokonujemy wpłaty na obligacje na wskazany przez niego rachunek i oczekujemy na przydział obligacji…. Natomiast w przypadku kiedy emitent przeprowadza prywatną ofertę obligacji dokument jest kierowany wyłącznie do wybranych, imiennie wskazanych inwestorów…….czytaj o ,

by in / Inwestowanie / Obligacje / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

Wyłączny zysk z tych instrumentów stanowi zatem różnica pomiędzy ceną emisyjną, a ceną wykupu obligacji przez Emitenta…. Dzieląc obligacje ze względu na to, kto jest ich emitentem wyróżniamy m.in. obligacje skarbowe, korporacyjne czy komunalne…….czytaj o ,

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

Emitenci Emitentem obligacji może być spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialności, a inwestorem praktycznie każdy…….czytaj o

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Poziom oprocentowania obligacji oferowany przez emitentów jest uzależniony m.in. od bieżącej koniunktury gospodarczej…. Pewnego rodzaju narzędziem, które pozwala na dostosowywanie wysokości oprocentowania papierów do warunków rynkowych w okresie zapadalności obligacji jest stosowanie przez emitenta tzw. zmiennego…

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Podsumowując, spadek poziomu stóp procentowych miał pozytywny oddźwięk na rynku obligacji, zarówno dla emitentów jak i inwestorów…. Ze strony emitentów, ponieważ oprocentowanie obligacji, które zostało ustalone w oparciu o WIBOR spadło, tym samym mogą wypłacać inwestorom niższe kwoty odsetek – co może zachęcać ich do kolejnych…

by in / Inwestowanie / Obligacje / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Zgromadzenie obligatariuszy

Zgromadzenie obligatariuszy

Oznacza to, że decyzję o ustanowieniu Zgromadzenia przy danej emisji obligacji podejmuje emitent…. danej serii wobec emitenta….

by in / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Jak kupować obligacje korporacyjne? Poradnik krok po kroku

Jak kupować obligacje korporacyjne? Poradnik krok po kroku

Analiza wybranych obligacji korporacyjnych Następnie możesz rozpocząć analizę emitentów, których obligacje korporacyjne dostępne są na rynku Catalyst….