Temat: dspw

by in / Obligacje
Brak opinii
System dealerów skarbowych papierów wartościowych

System dealerów skarbowych papierów wartościowych

Polski rynek skarbowych papierów wartościowych jest prowadzony w systemie Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW)….System DSPW ustalił nowe reguły, organizację całego rynku oraz wprowadził pojęcie „dealera skarbowych papierów wartościowych”.