Temat: co to jest dyskonto

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Najczęściej przychód pochodzi z odsetek, których wysokość jest zależna od oprocentowania obligacji, bądź też z dyskonta w przypadku obligacji zerokuponowych na których nie ciąży obowiązek spłacania odsetek (przychód stanowi różnica między ceną emisyjną a nominalną). obligacje korporacyjne w