Temat: co to jest dyskont

Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

W tym przypadku wyróżniamy obligacje kuponowe (o stałym lub zmiennym oprocentowaniu) oraz obligacje zerokuponowe, tj. obligacje z dyskontem….Obligacje zerokuponowe są emitowane z dyskontem, czyli ceną emisyjną niższą niż cena nominalna, a następnie wykupowane po ich wartości nominalnej. obligacje korporacyjne w