Temat: akcje i obligacje

by in / Obligacje
1oceniony jako przydatny
Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

Mianem rynku giełdowego określamy miejsce, w którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych (np. akcji czy obligacji). obligacje korporacyjne w ,

Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

Główną różnicę pomiędzy akcjami, a obligacjami stanowi fakt, iż nabywca obligacji nie staje się właścicielem danego przedsiębiorstwa, a jedynie nabywa prawo do otrzymywania odsetek (kuponów) od pożyczonego kapitału….Obligacje to instrumenty dłużne, przy pomocy których przedsiębiorstwo (Emitent) zaciąga dług u nabywcy obligacji (Obligatariusza). obligacje korporacyjne w ,

by in / Obligacje korporacyjne
2oceniony jako przydatny
Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

Każda spółka, która chciałaby aby dane instrumenty finansowe (czyli np. akcje czy obligacje korporacyjne) zostały notowane na rynku regulowanym (czyli co za tym idzie na rynku giełdowym) zostaje przydzielona do jednego z czterech segmentów określającego wartość kapitalizacji spółki obligacje korporacyjne w ,

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne a inne papiery wartościowe

Obligacje korporacyjne a inne papiery wartościowe

Papierami wartościowymi są wszystkie instrumenty finansowe, których charakter jest inny niż pieniężny, czyli mogą to być akcje, obligacje, weksle, czeki, bony, certyfikaty finansowe i inne. obligacje korporacyjne w