Temat: akcja papier wartościowy

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy akcje?

Obligacje korporacyjne czy akcje?

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw, których emitentem jest spółka kapitałowa, natomiast akcje to papiery wartościowe, które łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Są to również prawa i obowiązki akcjonariusza w spółce. obligacje korporacyjne w ,

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Główną funkcją BondSpot jest prowadzenie notowań papierów wartościowych (obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz akcji mniejszych spółek)….Jest to zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzony w ramach alternatywnego systemu obrotu (poza rynkiem regulowanym). obligacje korporacyjne w