System dealerów skarbowych papierów wartościowych

Zostaw opinię

Polski rynek skarbowych papierów wartościowych jest prowadzony w systemie Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW). System został opracowany i wdrożony przez Ministerstwo Finansów przy wsparciu NBP oraz całego środowiska bankowego w 2003 roku, a głównym zamiarem jego wprowadzenia było zwiększenie płynności, przejrzystości oraz efektywności rynku skarbowych papierów wartościowych.

System DSPW ustalił nowe reguły, organizację całego rynku oraz wprowadził pojęcie „dealera skarbowych papierów wartościowych”. Status dealera mogą otrzymać banki polskie oraz podmioty zagraniczne, jednak tylko pod warunkiem przejścia procedury selekcyjnej i spełnienia wymogów określonych w „Regulaminie pełnienia funkcji dealera papierów wartościowych”.

Wybór podmiotów, które otrzymują status Dealera skarbowych papierów wartościowych następuje na podstawie konkursu organizowanego przez Ministra Finansów. Każdy kandydat jest oceniany okresowo w kolejnych okresach konkursowych. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu oraz przyznawania punktacji można znaleźć we wspomnianym wcześniej Regulaminie. Po każdym okresie konkursowym Minister Finansów ogłasza komunikat zawierający ranking kandydatów. Komunikat jest ogłaszany także po dokonaniu oceny rocznej oraz po każdorazowej zmianie listy podmiotów, z którymi podpisano umowy o pełnienie funkcji DSPW.

podobny artykuł:  Popularne produkty finansowe: pożyczki, kredyty, obligacje. Co warto wiedzieć, jak wybierać?

Wraz ze wprowadzeniem nowego systemu dealerzy otrzymali przywilej i wyłączne prawo do nabywania papierów skarbowych w przetargach w celu ich dalszej redystrybucji w obrocie wtórnym. Ponadto Dealerzy posiadają wyłączność lub preferencyjne warunki na dokonywanie indywidualnych operacji z Ministrem Finansów, w szczególności: transakcji warunkowych typu repo oraz buy-sell back, transakcji zabezpieczających, a także transakcji związanych z emisjami prywatnymi i zagranicznymi.

Status dealera skarbowych papierów wartościowych to jednak nie tylko przywileje, ale także obowiązki, do których zgodnie z regulaminem należą:

  • uczestnictwo w przetargach sprzedaży obligacji skarbowych organizowanych przez NBP;
  • nabywanie minimalnego procentowego udziału w łącznej ważonej wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych sprzedanych w przetargach sprzedaży, przetargach uzupełniających, przetargach zamiany i przetargach bonów skarbowych;
  • uczestnictwo w fixingach skarbowych papierów wartościowych;
  • działanie na rzecz promowania rynku skarbowych papierów wartościowych;
  • poszerzanie bazy inwestorów nabywających skarbowe papiery wartościowe;
  • budowanie przejrzystego, płynnego i efektywnego rynku skarbowych papierów wartościowych.
podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne czy kredyt

Aktualny ranking konkursu na pełnienie funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych można śledzić na stronie ministerstwa finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/dlug-publiczny/dealerzy-skarbowych-papierow-wartosciowych/ranking-w-konkursie-na-dspw).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *