Spółki z NewConnect przechodzą na rynek główny

Zostaw opinię

W tym roku na głównym rynku GPW debiutowało 20 spółek, z których 8 przeszło z NewConnect. Do tej pory taki wynik zdarzył się tylko w 2010 roku, co wskazuje na zjawisko coraz częstszych przenosin spółek z NewConnect.

Jakie są najczęstsze powody przenosin na GPW?

Małe i średnie spółki swoją przygodę z rynkiem publicznym rozpoczynają zazwyczaj na rynku NewConnect, który różni się od GPW przede wszystkim niższymi wymogami wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu. Stanowi to zarówno o sile tego rynku, jednak jak się okazuje także jego największą słabość – ponieważ sporo spółek wchodzących na NewConnect okazuje się zbyt słaba finansowo lub organizacyjnie i psuje wizerunek rynku. Dlatego właśnie jednym z głównym powodów przeniesienia firmy na główny parkiet jest prestiż, którym może pochwalić się spółka będąca notowana na GPW. Stanowi to mocny argument dla potencjalnych kontrahentów spółki, świadczący o tym, że spółka ma solidne fundamenty, jest dojrzała i potrafi być umiejętnie zarządzana.

podobny artykuł:  Zmiana cyklu rozrachunkowego KDPW

Oprócz prestiżu najczęstszym powodem przenosin jest chęć zwiększenia płynności instrumentów finansowych spółki. Niestety obroty na rynku NewConnect bardzo często nie spełniają oczekiwań zarówno zarządów spółek jak i inwestorów, dlatego spora część inwestorów zupełnie nie przykłada uwagi do tego rynku. Struktura inwestorów GPW jest zupełnie inna, dużo łatwiej pozyskać dużych inwestorów instytucjonalnych czy zagranicznych, a tym samym łatwiej przeprowadzić skuteczną emisję o większej wartości i pozyskać większą sumę kapitału.

Poza tymi dwoma najważniejszymi argumentami, spółki wskazują także na to, że wyższe wymogi giełdowe w zakresie akcji pozostających w wolnym obrocie powodują, że wycena ich spółek staje się bardziej urealniona. Ponadto niektóre spółki sygnalizują, że przejście na GPW było celem od samego początku ich upublicznienia i tym samym wypełniają obietnicę złożoną akcjonariuszom przy wprowadzaniu instrumentów na NewConnect.

podobny artykuł:  Jak kupować obligacje korporacyjne? Poradnik krok po kroku

Jakie są warunki dopuszczenia do notowań na GPW?

Pierwszym i najważniejszym warunkiem wprowadzenia spółki na rynek główny jest spełnienie warunku kapitalizacji spółki – w przypadku przenosin spółki notowanej na NewConnect przez co najmniej 6 miesięcy minimalna kapitalizacja wynosi 48.000.000 zł lub 12.000.000 €. Po spełnieniu tego warunku należy zadbać o przygotowanie dokumentu informacyjnego (memorandum lub prospektu emisyjnego), który jest bardziej złożony i bardziej kosztowny od dokumentu informacyjnego wymaganego na NewConnect. Dokumenty informacyjne dla spółek planujących debiut na GPW przygotowują firmy doradcze pomagające dobrać odpowiednie parametry do nowych emisji akcji – jedną z takich firm jest Best Capital. Ponadto zbywalność akcji nie może być ograniczona (podobnie jak NC), w stosunku do emitenta nie może toczyć się postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne (jak NC), akcje muszą znajdować się w posiadaniu odpowiedniej ilości akcjonariuszy, która pozwoli na kształtowanie się płynnego obrotu giełdowego.

podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne a inne papiery wartościowe

Spółka przeniesiona z NewConnect na rynek główny jest zobowiązana do publikacji większej ilości obowiązków informacyjnych – do dotychczasowych obowiązków dochodzą pełne sprawozdania kwartalne natomiast raporty półroczne muszą być audytowane. Ponadto od tej pory wszystkie publikowane raporty podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, która w razie poważnych uchybień może nałożyć na emitenta karę finansową lub nawet wykluczyć z obrotu instrumenty finansowe spółki.

Podsumowując, spółki notowane na NewConnect przenosząc notowania swoich instrumentów na rynek główny mogą zyskać większą ilość akcjonariuszy profesjonalnych, pozyskać większą ilość kapitału, jednak rynek GPW wiąże się także ze zdecydowanie wyższymi kosztami wprowadzenia i notowań. Samo przejście na główny parkiet nie gwarantuje sukcesu spółki, nadal najważniejszym czynnikiem pozostaje jej kondycja finansowa oraz skuteczność w zarządzaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *