Rynek obligacji korporacyjnych

Zostaw opinię

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii. Uproszczając, są to dokumenty, w których emitent (firma, która zdecydowała się na emisję obligacji korporacyjnych) oświadcza, że jest dłużnikiem obligatariusza (inwestora, który zakupił papiery danej spółki) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń. W praktyce wygląda to w ten sposób, że przedsiębiorstwo za pomocą obligacji „pożycza” pieniądze od inwestora, następie wypłaca odsetki od tej pożyczki i po terminie wykupu spłaca zobowiązania.

Emitenci

Emitentem obligacji może być spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialności, a inwestorem praktycznie każdy. Rynek obligacji korporacyjnych został zrewolucjonizowany w 2009 roku, kiedy to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych Catalyst. Wcześniej, obligacje korporacyjne były właściwie nieosiągalne dla indywidualnych inwestorów, ponieważ ich cena kształtowała się na zbyt wysokim pułapie.

podobny artykuł:  Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Catalyst

Catalyst powołano z myślą stworzenia wygodnej platformy dla handlu instrumentami dłużnymi, która będzie atrakcyjna zarówno dla inwestorów jak i emitentów – rynek ten umożliwił większą dywersyfikację portfelu inwestycyjnego, zwiększył też konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego. Jedną z bardziej bezpośrednich przyczyn powstania było załamanie na rynkach finansowych i co za tym szło – niska wycena akcji oraz ograniczenia w przyznawaniu kredytów bankowych.

W ramach Catalyst wyróżnia się cztery rynki: detaliczny rynek regulowany prowadzony przez GPW S.A., detaliczny Alternatywny System Obrotu prowadzony przez GPW S.A., hurtowy rynek regulowany prowadzony przez BondSpot S.A. oraz hurtowy Alternatywny System Obrotu prowadzony przez BondSpot S.A., a emisja instrumentów dłużnych odbywa się poprzez ofertę publiczną (skierowaną do min. 150 nieoznaczonych inwestorów) oraz prywatną (przeznaczoną dla maksymalnie 149 imiennie wskazanych inwestorów). Aby móc myśleć o emisji obligacji korporacyjnych na Catalyst należy sporządzić odpowiedni dokument informacyjny, ponadto zbywalność obligacji nie może być ograniczona a wobec emitenta nie może toczyć się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne – jest to pewna gwarancja dla potencjalnych inwestorów.

podobny artykuł:  Obligacje z dyskontem

Korzyści z inwestowania

O rynku obligacji korporacyjnych w Polsce mówi się na szerszą skalę od roku powstania Catalyst, obecnie większość transakcji dotyczących dłużnych papierów przedsiębiorstw „przechodzi” też przez ten rynek. Emitenci decydują się na emisję na Catalyst, ponieważ jest to elastyczniejszy sposób finansowania, gdzie kapitał spłacany jest dopiero po terminie wykupu i dodatkowo (przy ofercie publicznej) mamy do czynienia z efektem marketingowym. Inwestorzy natomiast mają w końcu możliwość inwestowania w obligacje korporacyjne, co wcześniej było dla nich często nieosiągalne. Ponadto, maja możliwość swobodnego kupowania i sprzedawania obligacji. To właśnie dzięki tym udogodnieniom Catalyst, a co za tym idzie obligacje korporacyjne, zyskały na popularności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *