Rentowność obligacji skarbowych

Zostaw opinię

W poniższym artykule omówiona została rentowność obligacji skarbowych biorąc pod uwagę zmienne oprocentowanie uzależnione od poziomu inflacji oraz wskaźnika WIBOR6M dla obligacji 3- 4- oraz 10- letnich. Rentowność obligacji skarbu państwa jest łatwa do policzenia w pierwszym okresie odsetkowym, jednak inwestując w ten rodzaj papierów wartościowych niezbędna jest analiza rentowności w dłuższym horyzoncie czasowym. Obligacje 2-letnie to jedyne papiery skarbowe, dla których określono stałą stawkę oprocentowania przez cały okres do wykupu.

W pierwszym okresie odsetkowym wszystkie obligacje skarbowe mają z góry określony poziom oprocentowania, który w kolejnych okresach odsetkowych ulega zmianom. Oprocentowanie obligacji 3-, 4- i 10- letnich, po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego ulega zmianie, gdyż jest uzależnione od wskaźnika WIBOR6M (3-letnie) lub wskaźnika inflacji (4- i 10-letnie), do którego dodaje się stałą marżę odsetkową. Marża ta wynosi odpowiednio 1,25% dla 4- oraz 1,5% dla 10-latków.  W przypadku obligacji 3-letnich okres odsetkowy trwa 6 miesięcy, dla 4- i 10- letnich wynosi 12 miesięcy.

podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

Jak kształtuje się rentowność obligacji skarbowych ze zmiennym oprocentowaniem?

Okazuje się, że dokonując zakupu obligacji skarbowych, biorąc pod uwagę aktualną sytuację makroekonomiczną w Polsce i na świecie, niełatwo pozostać optymistą i wierzyć, że oprocentowanie naszych papierów wartościowych nie spadnie. W przypadku 3-letnich obligacji oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 3% – jednak zgodnie z prognozami rynkowymi stopa WIBOR6M (od której uzależnione jest oprocentowanie w kolejnych okresach) najprawdopodobniej w ciągu kolejnych 6 miesięcy nie zmieni się i wyniesie 2,75%. Oznacza to, że oprocentowanie obligacji również spadnie do tego poziomu, ponieważ mnożnik rynkowy wynosi 1, a następna szansa na wzrost pojawi się dopiero po kolejnych 6 miesiącach.

podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

W przypadku obligacji 4- i 10- letnich spadki oprocentowania mogą być jeszcze wyższe, ponieważ zgodnie z raportem z inflacji sporządzonym przez Narodowy Bank Polski poziom inflacji w Q3 2015 roku wyniesie 1,6% r/r. Oznacza to, że oprocentowanie obligacji 4- letnich po doliczeniu stałej marży spadnie o 0,65%, a obligacji 10- letnich o 0,9%. W przypadku tych obligacji szansa na kolejną zmianę oprocentowania nastąpi po kolejnych 12 miesiącach.

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy prognozowane wartości wskaźników WIBOR6M (http://wibor6m.pl/) i inflacji sprawdzą się w przyszłości. Można natomiast w prosty sposób obliczyć jakie zmiany musiałyby zaistnieć w wysokości wskaźników WIBOR6M oraz inflacji, tak aby oprocentowanie obligacji skarbowych utrzymało się na takim samym poziomie jak w pierwszym okresie odsetkowym. Aby tak się stało WIBOR6M musiałby osiągnąć poziom 3% (dziś 2,05%), natomiast inflacja za rok musiałaby wynieść 2,25% oraz 2,5% r/r (odpowiednio dla 4- letnich i 10-letnich obligacji). Dziś trudno spodziewać się tak znaczących wzrostów obu wskaźników – trzeba jednak pamiętać, że inwestycja w obligacje skarbowe (zwłaszcza 10-letnie) to inwestycja długoterminowa i może okazać się, że koniunktura rynku zmieni się na tyle, że nasze oprocentowanie mimo że na początku spadnie, to ostatecznie pozwoli nam osiągnąć oczekiwaną stopę zwrotu. Inwestycja w obligacje skarbowe zapewnia inwestorom zysk wyższy niż inflacja dzięki marży, a więc na inwestycji na pewno nie stracimy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *