Rentowność obligacji skarbowych

Zostaw opinię

W poniższym artykule omówiona została rentowność obligacji skarbowych biorąc pod uwagę zmienne oprocentowanie uzależnione od poziomu inflacji oraz wskaźnika WIBOR6M dla obligacji 3- 4- oraz 10- letnich. Rentowność obligacji skarbu państwa jest łatwa do policzenia w pierwszym okresie odsetkowym, jednak inwestując w ten rodzaj papierów wartościowych niezbędna jest analiza rentowności w dłuższym horyzoncie czasowym. Obligacje 2-letnie to jedyne papiery skarbowe, dla których określono stałą stawkę oprocentowania przez cały okres do wykupu.

W pierwszym okresie odsetkowym wszystkie obligacje skarbowe mają z góry określony poziom oprocentowania, który w kolejnych okresach odsetkowych ulega zmianom. Oprocentowanie obligacji 3-, 4- i 10- letnich, po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego ulega zmianie, gdyż jest uzależnione od wskaźnika WIBOR6M (3-letnie) lub wskaźnika inflacji (4- i 10-letnie), do którego dodaje się stałą marżę odsetkową. Marża ta wynosi odpowiednio 1,25% dla 4- oraz 1,5% dla 10-latków.  W przypadku obligacji 3-letnich okres odsetkowy trwa 6 miesięcy, dla 4- i 10- letnich wynosi 12 miesięcy.

podobny artykuł:  Jak założyć spółkę cywilną czyli co początkujący przedsiębiorca powinien wiedzieć

Jak kształtuje się rentowność obligacji skarbowych ze zmiennym oprocentowaniem?

Okazuje się, że dokonując zakupu obligacji skarbowych, biorąc pod uwagę aktualną sytuację makroekonomiczną w Polsce i na świecie, niełatwo pozostać optymistą i wierzyć, że oprocentowanie naszych papierów wartościowych nie spadnie. W przypadku 3-letnich obligacji oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 3% – jednak zgodnie z prognozami rynkowymi stopa WIBOR6M (od której uzależnione jest oprocentowanie w kolejnych okresach) najprawdopodobniej w ciągu kolejnych 6 miesięcy nie zmieni się i wyniesie 2,75%. Oznacza to, że oprocentowanie obligacji również spadnie do tego poziomu, ponieważ mnożnik rynkowy wynosi 1, a następna szansa na wzrost pojawi się dopiero po kolejnych 6 miesiącach.

podobny artykuł:  Mieszkanie w Łodzi - czy to się opłaca?

W przypadku obligacji 4- i 10- letnich spadki oprocentowania mogą być jeszcze wyższe, ponieważ zgodnie z raportem z inflacji sporządzonym przez Narodowy Bank Polski poziom inflacji w Q3 2015 roku wyniesie 1,6% r/r. Oznacza to, że oprocentowanie obligacji 4- letnich po doliczeniu stałej marży spadnie o 0,65%, a obligacji 10- letnich o 0,9%. W przypadku tych obligacji szansa na kolejną zmianę oprocentowania nastąpi po kolejnych 12 miesiącach.

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy prognozowane wartości wskaźników WIBOR6M (http://wibor6m.pl/) i inflacji sprawdzą się w przyszłości. Można natomiast w prosty sposób obliczyć jakie zmiany musiałyby zaistnieć w wysokości wskaźników WIBOR6M oraz inflacji, tak aby oprocentowanie obligacji skarbowych utrzymało się na takim samym poziomie jak w pierwszym okresie odsetkowym. Aby tak się stało WIBOR6M musiałby osiągnąć poziom 3% (dziś 2,05%), natomiast inflacja za rok musiałaby wynieść 2,25% oraz 2,5% r/r (odpowiednio dla 4- letnich i 10-letnich obligacji). Dziś trudno spodziewać się tak znaczących wzrostów obu wskaźników – trzeba jednak pamiętać, że inwestycja w obligacje skarbowe (zwłaszcza 10-letnie) to inwestycja długoterminowa i może okazać się, że koniunktura rynku zmieni się na tyle, że nasze oprocentowanie mimo że na początku spadnie, to ostatecznie pozwoli nam osiągnąć oczekiwaną stopę zwrotu. Inwestycja w obligacje skarbowe zapewnia inwestorom zysk wyższy niż inflacja dzięki marży, a więc na inwestycji na pewno nie stracimy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *