Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Zostaw opinię

Rentowność papierów wartościowych zmienia się w czasie w zależności od różnych uwarunkowań rynkowych. Poziom oprocentowania obligacji oferowany przez emitentów jest uzależniony m.in. od bieżącej koniunktury gospodarczej. Oznacza to, że zakupione dziś papiery z oprocentowaniem na poziomie 6% w skali roku, które oceniamy jako dobrą inwestycję – za 5 lat będą traktowane jako słabo oprocentowane. Jeszcze kilka lat temu przeciętne oprocentowanie obligacji korporacyjnych spółek o średnim poziomie ryzyka inwestycji kształtowało się na poziomie 8-10%. Dziś trudno o takie oprocentowanie wśród potencjalnie ciekawych spółek.

Jeżeli w trakcie trwania inwestycji oprocentowanie innych papierów oferowanych na rynku znacząco wzrośnie (lub spadnie) bardzo istotnym czynnikiem jest płynność tych instrumentów. Dzięki odpowiedniej płynności i możliwości pozbycia się papierów inwestor (lub emitent) może sprzedać (lub odkupić na rynku i umorzyć) obligacje, które nie oferują odpowiedniej stopy zwrotu (lub generują nadmierne koszty finansowe dla spółki).

podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne krok po kroku

Pewnego rodzaju narzędziem, które pozwala na dostosowywanie wysokości oprocentowania papierów do warunków rynkowych w okresie zapadalności obligacji jest stosowanie przez emitenta tzw. zmiennego oprocentowania obligacji. W takim wypadku oprocentowanie obligacji jest obliczane jako suma marży oraz dodatkowego czynnika zmiennego w czasie. Tym czynnikiem w przypadku obligacji jest najczęściej rynkowy koszt pieniądza w postaci stawki WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate). WIBOR to innymi słowy stopa procentowa, po której banki pożyczają pieniądze sobie nawzajem. Stopa WIBOR różni się w zależności od okresu trwania takiej pożyczki. Na potrzeby emisji obligacji najczęściej w warunkach emisji przyjmuje się wysokość stopy procentowej WIBOR3M (3-miesięczny) lub WIBOR6M (6-miesięczny) – dopasowując stopę do częstotliwości wypłaty odsetek. Wysokość WIBOR jest publikowana w każdym dniu roboczym o godzinie 11:00.

podobny artykuł:  Pozyskanie kapitału dla firmy

Dzięki takiemu zabiegowi wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna w czasie i dopasowuje się w pewnym stopniu do warunków rynkowych. Dzieje się tak dlatego, że wysokość WIBOR-u jest uzależniona m.in. od inflacji, podaży pieniądza, a także wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Więcej na ten temat można przeczytać w serwisie Best Capital pod adresem: http://bestcapital.pl/wysokosc-stop-procentowych-a-obligacje-korporacyjne/.

Podsumowując, w przypadku obligacji ze zmiennym oprocentowaniem, wysokość stopy WIBOR wpływa na rentowność papierów. Jednocześnie pozwala na dostosowanie wysokość oprocentowania w czasie trwania inwestycji bez konieczności zmiany warunków emisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *