Regulamin

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego korporacyjny.net.

 

  • Witryna korporacyjny.net zabrania kopiowania i przedruku treści zamieszczonych na jego łamach. Kopiując treść naruszasz zapis z art.116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4 lutego 1994 roku. O fakcie skopiowania wpisu za każdym razem powiadamiać będziemy policję.
  • Autor artykułu zamieszczonego w niniejszym serwisie oświadcza, że treści w nim zawarte są jego prywatną opinią.
  • Administrator serwisu korporacyjny.net nie odpowiada za treść artykułów tutaj umieszczonych oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące następstwem wykorzystania treści zawartych w artykułach publikowanych w serwisie.
  • Ograniczenie odpowiedzialności właściciela serwisu. Zapoznając się z treścią artykułów w serwisie korporacyjny.net rozumiesz, że serwis ma charakter informacyjno-rozrywkowy, a zamieszczone w nim teksty zawierają wyłącznie treści o charakterze ogólnym, nie stanowią ani porady, ani instrukcji postępowania w określonych przypadkach.
  • Właściciel serwisu korporacyjny.net nie odpowiada za treść artykułów umieszczonych na serwisie w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do nich. Treść artykułów wyraża poglądy ich autorów, a nie właściciela serwisu.
  • Właściciel serwisu nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych pod artykułami przez osoby trzecie.