Obligacje korporacyjne czy akcje?

Zostaw opinię

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw, których emitentem jest spółka kapitałowa, natomiast akcje to papiery wartościowe, które łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Są to również prawa i obowiązki akcjonariusza w spółce. Inwestorzy zakładają, że podczas inwestowania w akcje można osiągnąć wyższą stopę zwrotu niż z obligacji, a obligacje korporacyjne są natomiast inwestycją o niższym stopniu ryzyka. Po części jest to oczywiście słuszne założenie, aczkolwiek nieadekwatne do każdej sytuacji, dlatego też należałoby porównać te dwie formy inwestowania.

W trakcie hossy, czyli długotrwałego wzrostu kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów, które są notowane na giełdzie, inwestycja w akcje przynosi w większości przypadków wyższą stopę zwrotu niż w obligacje korporacyjne. Ponadto, akcje przedsiębiorstw, które znajdują się w bardzo dobrej sytuacji finansowej mogą notować wzrosty na poziomie, których obligacje nigdy nie osiągną. Aczkolwiek należy zwrócić uwagę na fakt, że w okresie bessy to obligacje będą bardziej atrakcyjną formą dla inwestorów. Bessa to długotrwały spadek kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie. W okresie załamania na rynkach większość akcji traci na swojej wartości i to niezależnie od kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Trzeba jednak jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że w czasie bessy często pogarsza się sytuacja spółek (czasami jest ogłaszana wręcz ich upadłość) co może powodować ich niewypłacalność. Reasumując: w okresie hossy zazwyczaj bardziej opłacalna jest inwestycja w akcje, a w okresie bessy w większości przypadków w obligacje spółek.

podobny artykuł:  Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Drugi aspekt, nad którym należałoby się zastanowić to spłata zadłużenia w przypadku upadłości firmy. W momencie bankructwa to obligatariusze są w korzystniejszej sytuacji, gdyż to oni najpierw zostanę spłaceni – dopiero potem akcjonariusze. Pod względem przewidywalności, również bardziej opłaca się inwestować w papiery dłużne – dotyczy to głównie obligacji o stałym oprocentowaniu i zero kuponowych (obligacji, w których nie ma konieczności wypłacania odsetek przez emitenta, a zysk kapitałowy bierze się stąd, że cena emisyjna jest niższa od wartości nominalnej). Inwestor w dużym przybliżeniu jest w stanie obliczyć potencjalną stopę zwrotu już w chwili kupna obligacji. Jeśli zaś chodzi o obligacje o zmiennym oprocentowaniu, takie obliczenia nie są możliwe, aczkolwiek nadal przewidywalność inwestycji jest większa niż w przypadku akcji, gdyż zmiany stóp procentowych nie są tak dynamiczne jak wahania cen akcji.

podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne czy lokata

Uogólniając, potencjalny zysk jaki można osiągnąć podczas inwestycji w obligacje korporacyjne może być bardziej stabilny, przewidywalny oraz odporny na załamania rynku co automatycznie zmniejsza ryzyko inwestycji. Natomiast w przypadku akcji wahania są bardzo duże i można zarówno osiągnąć duży zysk jak i stratę. Istotne jest również to, że handlowanie obligacjami korporacyjnymi na wtórnym rynku papierów dłużnych Catalyst jest niezwykle atrakcyjne dla inwestorów, nawet jeśli weźniemy pod uwagę konieczność opodatkowania odsetek. Zresztą, od 2009 roku, czyli od momentu powstania tego rynku, obligacje korporacyjne stały się bardzo dużą konkurencją dla rynku akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *