Obligacje banków spółdzielczych

Zostaw opinię

Obligacje banków spółdzielczych w Polsce

Obecnie na polskim rynku obligacji jedyne organizacje spółdzielcze emitujące obligacje w celu pozyskania kapitału z rynku to Banki Spółdzielcze. Lokalna bankowość ma duże znaczenie dla wielu osób mieszkających poza największymi miastami, w mniejszych miastach i na prowincjach. Imponująca liczba ponad 4000 oddziałów dwóch głównych grup zrzeszających banki spółdzielcze w Polsce pozwala stawiać te banki na stabilnej pozycji, zwłaszcza, że spora grupa ich klientów nie ma możliwości przeniesienia rachunków do innych banków z prozaicznych przyczyn – ponieważ duże komercyjne banki nie planują ekspansji na rynki lokalne.

Banki spółdzielcze są uprawnione do emisji obligacji spółdzielczych na podstawie Ustawy Prawo bankowe z 1997 roku: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001529. Zgodnie z ustawą banki mogą emitować obligacje i zaliczać wartość emisji do wartości ich funduszy uzupełniających, jednak dług podporządkowany nie może przekroczyć 50% funduszy podstawowych banku. Banki spółdzielcze nie mogą zabezpieczać swoich obligacji, a termin wykupu instrumentów dłużnych nie może być krótszy niż 5 lat. W razie upadłości banku spłata zobowiązań z tytułu obligacji następuje w ostatniej kolejności, po depozytach.

podobny artykuł:  Gdzie można kupić obligacje korporacyjne?

Kupno obligacji spółdzielczych jest możliwe zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Zakup na rynku pierwotnym może być dość trudny dla prywatnych inwestorów indywidualnych z tego względu, że emisje banków spółdzielczych najczęściej są kierowane wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych, a także pracowników lub udziałowców banku. Zakup obligacji banków spółdzielczych na rynku pierwotnym jest możliwy za pośrednictwem agenta emisji. Zakup na rynku wtórnym nie jest w żaden sposób ograniczony, można je nabyć na Catalyst jednak należy pamiętać o kwestiach podatkowych, szerzej opisywanych w licznych artykułach.

Warunki emisji organizowanych przez banki spółdzielcze można określić jako pośrednie pomiędzy lokatami bankowymi, a wyżej oprocentowanymi obligacjami korporacyjnymi. Przeciętne oprocentowanie obligacji spółdzielczych wynosi około 6%, a więc wyższe niż można oczekiwać na lokatach czy obligacjach skarbowych, jednocześnie oferując stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji (potwierdziły to liczne analizy po okresie załamania na rynku bankowym, z którego banki spółdzielcze wyszły obronną ręką).

podobny artykuł:  Pozyskanie kapitału dla firmy

Podsumowując temat obligacji spółdzielczych uznajemy je za instrumenty skierowane do inwestorów, którzy nie oczekują najwyższych zysków, ale cenią sobie bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału. Można potraktować je jako inwestycje względnie bezpieczną, nie wymagającą zbyt dużego zaangażowania ze strony inwestorów prywatnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *