Obligacja kuponowa a zerokuponowa – różnice

Zostaw opinię

Na rynku jest wiele różnych papierów wartościowych. Tego typu akcje są uważane za jeden z najbezpieczniejszych sposobów inwestowania. Jednak rodzajów obligacji jest tak wiele, że trudno jest za tym nadążyć. Czym są obligacje kuponowe i zerokuponowe? Wyjaśniany w poniższym artykule.

Co to są obligacje?

Na sam początek warto wyjaśnić sam termin obligacji. To dłużne papiery wartościowe. Mówiąc jeszcze prościej, jest to pożyczka. Kupując obligacje, udzielasz pożyczki podmiotowi, może nim być urząd krajowy, instytucja czy firma. Podmiot przez określony czas może korzystać z twoich pieniędzy, a po okresie wykupy twój kapitał jest zazwyczaj zwracany z odsetkami.

Rodzaje obligacji

Można je podzielić na kilka grup, ze względu na okres wykupu, kto jest emitentem, jak naliczane są odsetki. Obligacje ze względu na emitenta, wyróżniamy na:

 • obligacje skarbowe – pożyczkobiorcą jest Skarb Państwa. Uważa się, że jest to najbezpieczniejszy sposób na inwestycję. W sprzedaży dostępne są także obligacje rodzinne, które mogą wykupić beneficjenci programu Rodzina 500+,
 • obligacje spółdzielcze – są emitowane przez banki,
 • obligacje komunalne – jednostki samorządowe są emitentami, np. urząd gminy,
 • obligacje korporacyjne – emitowane przez różnego rodzaju spółki, można je zakupić na rynku wtórnym dla obligacji korporacyjnych, który prowadzony jest przez Giełdę Papierów Wartościowych.
podobny artykuł:  Czym jest obligacja kuponowa?

Wyróżniamy też obligacje ze względu na ich wartość nominalną i oprocentowanie, są to:

 • obligacje kuponowe,
 • obligacje zerokuponowe.

Czym różnią się obligacje kuponowe od zerokuponowych?

Kupony to po prostu odsetki. Obligacje zerokuponowe polegają na tym, że są sprzedawane po niższej cenie, niż są warte. Dopiero po określonym czasie zostają one wykupione po cenie nominalnej, co dla obligatariusza jest korzystne, ponieważ zysk wynika z różnicy pomiędzy ceną, w której obligacje zostały zakupione a kwotą, za którą papiery wartościowe zostały zakupione. Jeśli więc zakupiłeś obligacje za 900 zł, a emitent wykupi je za 1000 złotych, a twój zysk wynosi 100 złotych.

podobny artykuł:  Jak kupować obligacje korporacyjne? Poradnik krok po kroku

Obligacje kuponowe polegają zaś na wzbogacaniu się poprzez odsetki. Obligacje są kupowane w wysokości wartości nominalnej i od tej kwoty przez następny rok lub więcej, w zależności od terminu, naliczane są odsetki. Mogą one być kwartalne, roczne czy miesięczne.

Kolejną różnicą między obligacjami są podatki. W przypadku obligacji zerokuponowych podatek płacimy dopiero przy wykupieniu. Obligacje kuponowe płaci się za każdym razem, kiedy wypłacane są odsetki.

Ryzyko związane z obligacjami zerokuponowymi

Po zainwestowaniu możemy tylko czekać, aż podmiot wykupi obligacje po cenie nominalnej. Niesie to jednak za sobą pewne ryzyko. Jeśli emitent przed terminem ogłosi upadłość lub zbankrutuje, obligatariusz może nie odzyskać swoich pieniędzy. Warto też wziąć pod uwagę inflację, jeśli termin wykupu będzie długi, wartość pieniądza może się obniżyć.

3 komentarze


 • Chyba bezpieczniej jest inwestować w obligacje kuponowe, coś się przynajmniej zarobi na odsetkach, z zerokuponowymi to nigdy nie wiadomo…

  Odpowiedz

 • Myślę czy w obecnej sytuacji gospodarczej nie lepiej jest inwestować w obligacje indeksowane inflacją?

  Odpowiedz

 • Ajj, obligacja kuponowa, a zerokuponowa, spółdzielcze, skarbowe i jeszcze więcej… Nie jestem, w temacie, więc raczej i tak nie skorzystam

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *