Kredyty studenckie – jakie warunki trzeba spełnić i jaki jest system spłacania

Zostaw opinię

Panuje powszechna opinia, że student jest biedy, żywi się zupkami chińskimi i generalnie na nic nie ma pieniędzy. W niektórych przypadkach jest to prawda i każdy taki biedny student, który nie może liczyć na wsparcie ze strony rodziny, często myśli o zaciągnięciu zobowiązania finansowego w postaci kredytu dla studentów. Jakie warunki musi spełnić student, aby dostać taki kredyt i czy może sobie na niego pozwolić, podpowiadamy w poniższym artykule.

1. Podstawowe warunki uzyskania kredytu studenckiego

Kredyt przyznawany jest tylko i wyłącznie w okresie trwania studiów. Dotyczy to również w studiów doktoranckich. W całym roku akademickim wypłacanych jest 10 transz w wysokości standardowej 600 zł lub podwyższonej w wysokości 800zł. Maksymalny okres wypłat dla studiów zwykłych to 60 miesięcy, w przypadku studiów doktoranckich jest to 40 miesięcy. Zakładając, że studia trwają 5 lat, zgromadzona kwota wyniesie od 30 000 zł do 40 000zł. Student będący bardzo zaangażowanym w naukę, może korzystać z kredytu nawet przez 100 miesięcy.

podobny artykuł:  Co to jest korporacja? Największe światowe korporacje

O takie kredyt mogą się ubiegać studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, którzy:

 • rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • przedstawią akceptowalne przez bank zabezpieczenie
 • udokumentują dochód na osobę w rodzinie studenta

Obecnie z kredytu mogą korzystać osoby podejmujące naukę na kolejnych studiach po uzyskaniu tytułu magistra, nawet jeśli wcześniej nie korzystały z kredytu studenckiego. Warunkiem jest tylko fakt rozpoczęcia studiów ogólnie, przed ukończeniem 25. roku życia.

Kredytu studenckiego nie otrzyma student, który w oczach banku znajduje się w dobrej sytuacji materialnej. W tym wypadku decyduje maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Czyli innymi słowy, jeśli ktoś w rodzinie studenta dobrze zarabia, to może go wesprzeć finansowo.

2. Jakie dokumenty należy złożyć?

Warunkiem uzyskania kredytu studenckiego jest m.in. posiadanie konta bankowego. Dobrze jeżeli jest to konto w banku, w którym student ubiega się o kredyt. Można wtedy liczyć na niższe opłaty z tytułu przekazywania comiesięcznych transz na konto kredytobiorcy.

Wniosek do banku musi zawierać:

 • dane osobowe studenta czyli pełne dane z dowodu osobistego,
 • dane dotyczące studiów tzn. nazwę i adres szkoły, poziom studiów, kierunek studiów, a w przypadku studiów doktoranckich trzeba określić dziedzinę nauki,
 • dane wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.
podobny artykuł:  Jak zawiesić działalność gospodarczą? Jak się do tego zabrać i gdzie złożyć dokumenty?

Do wniosku trzeba również załączyć:

 • zaświadczenie uczelni potwierdzające, że ubiegający się o przyznanie kredytu jest studentem,
 • informację o innych kontynuowanych studiach,
 • informację o dotychczas ukończonych studiach, jeśli chodzi o doktorantów,
 • zaświadczenie o dochodach w rodzinie,
 • zaświadczenie o sytuacji finansowej.

Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z możliwości poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Taka informacja również musi znaleźć się we wniosku o kredyt.

komputer z wystającymi pieniędzmi

3. System spłacania kredytu studenckiego

Kredyt studencki jest w ogromnej mierze finansowany przez państwo. Jego oprocentowanie obecnie wynosi 0,88% czyli połowę stopy redyskontowej weksli NBP. Spłata kredytu następuje po upływie 2 lat od momentu zakończenia studiów. Okres spłaty rat jest dwukrotnie dłuższy niż trwało jego wypłacanie. Jeśli wypłaty następowały przez 50 miesięcy, wówczas spłata zostanie rozłożona na 100 malejących rat. Przy obecnym oprocentowaniu pierwsza rata wyniesie ok. 320zł, a ostatnia ok. 300zł.

podobny artykuł:  Jak działa zarabianie na promocjach bankowych? Ile można zarobić na promocjach bankowych?

Kredyt można zawsze umorzyć. O umorzenie 20% kredytu może wnosić osoba, która ukończyła studia i znajduje się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W całości kredyt może zostać umorzony z powodu trudnej sytuacji życiowej lub trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań.

4. Czy warto brać kredyt studencki?

Na pewno warto spróbować ponieważ kredyt studencki jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy bez wsparcia państwa nie mieliby szans na podjęcie studiów. Środki z kredytu można wykorzystać również na bieżące potrzeby studenta. Jeśli część pieniędzy z takiego kredytu uda się odłożyć, to rośnie szansa na stworzenie dobrego zaplecza finansowego na start. To stawia w korzystnej sytuacji studenta, który po ukończeniu studiów satysfakcjonującej pracy, uczęszcza na dodatkowe szkolenia czy planuje przeprowadzkę do innego miasta. Zgromadzone środki z kredytu można również przeznaczyć na sfinansowanie założenia własnej działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *