Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Zostaw opinię

Władze spółki podejmując decyzję o  przeprowadzeniu emisji obligacji powinny być świadome, że będą zobowiązane udzielić potencjalnym inwestorom pewnych informacji na temat spółki oraz jej sytuacji finansowej. Zobowiązanie o przedstawieniu m.in. sprawozdania finansowego spółki, nie starszego niż 15 miesięcy wynika z zapisów Ustawy o obligacjach. Jednak poszukując inwestorów warto zastanowić się, czy nie rozszerzyć zakresu wynikającego z ustawy. Jak pokazuje praktyka rynkowa – emitenci bardzo często udostępniają większą ilość informacji, w bardziej przystępnej dla inwestorów formie.

Na początek zaznaczamy, że niniejszy artykuł odnosi się wyłącznie do tzw. emisji prywatnych. Emisje takie mogą być skierowane maksymalnie do 149 osób, gdzie biorąc pod uwagę emisje obligacji rzędu 5-10 mln zł może stanowić problem w pozyskaniu pełnej puli kapitału. W przypadku tego typu emisji duże wsparcie mogą zaoferować firmy, które profesjonalnie zajmują się współorganizacją emisji, tj. przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji oraz pozyskiwaniem inwestorów indywidualnych. Takie firmy dysponują własną bazą inwestorów i potrafią w odpowiedni sposób dokonać selekcji, tak aby pozyskać dla emitenta maksymalną pulę kapitału a jednocześnie nie złamać zapisów prawa związanych z liczbą 149 osób, do których można skierować ofertę emisji. Firmom zainteresowanym emisją obligacji polecamy wypełnienie formularza na stronie http://bestcapital.pl/dla-firm/ .

podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne czy kredyt

Wracając do tematu artykułu – jakie informacje o swojej spółce powinien przekazać emitent, należy mieć świadomość, że każdy z inwestorów przed podjęciem ważnej decyzji inwestycyjnej będzie oczekiwał szeregu wiadomości oraz objaśnień dotyczących spółki. Przede wszystkim chce być świadomy komu, w jakim celu oraz na jakich warunkach pożycza swój kapitał, w jakiej kondycji jest firma oraz jak duże ryzyko jest związane z inwestycją.

Zgodnie z ustawą o obligacjach, przeprowadzając emisję prywatną należy w jej warunkach wskazać informacje dotyczące samej emisji, tj. cele emisji, wielkość emisji, wartość nominalną jednej obligacji oraz jej cenę emisyjną, ponadto warunki wykupów terminowych i przedterminowych, a także warunków wypłaty oprocentowania oraz informację o zabezpieczeniu emisji lub jego braku. Poza wymienionymi elementami należy także udostępnić wspomniane wcześniej, zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe (nie starsze niż 15 miesięcy od dnia udostępnienia warunków emisji), a także podać informację na temat wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie warunków emisji. Ponadto zgodnie z ustawą emitent jest zobowiązany udostępniać roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta w okresie od dokonania emisji do czasu całkowitego wykupu obligacji.

podobny artykuł:  Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

Wyszczególnione powyżej informacje muszą być udostępnione niezależnie od woli emitenta. Warto jednak zastanowić się, jakie inne elementy można dołączyć do oferty emisji – tak, aby upewnić inwestorów w dokonaniu właściwego wyboru ulokowania kapitału. Podstawowym rozwiązaniem stosowanym przez emitentów jest przygotowanie tzw. prezentacji inwestorskiej, w której opisuje się bieżącą działalność, model biznesowy oraz plany strategiczne spółki, a także przedstawia się jej otoczenie rynkowe i sytuację na tle konkurencji. Ponadto ciekawym elementem prezentacji mogą być komentarze do udostępnionych wyników finansowych – suche liczby nigdy nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji spółki, a najczęściej prowokują do zadawania dodatkowych pytań. Warto na takie pytania odpowiedzieć od razu w komentarzach do sprawozdań finansowych.

podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

W przeprowadzeniu oferty obligacji istotnym jest przekonanie do siebie inwestorów i zapewnienie ich, że firma nie boi się prezentować swoich wyników oraz potrafi na bieżąco odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące swojego biznesu. Dzięki profesjonalnemu podejściu można zbudować oczekiwany poziom zaufania z inwestorami i stać się pewnym punktem w ich portfelu. To z kolei w przyszłości może zaowocować niższym kosztem pozyskania kapitału – kiedy inwestorzy poznają wartość spółki i nie będą obawiać się lokować w niej swoich środków, kolejne emisje mogą być przeprowadzane z niższym oprocentowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *