Jak sprzedać obligacje korporacyjne na rynku wtórnym?

Zostaw opinię

Rynek wtórny to rynek, na którym transakcje kupna-sprzedaży zawierane są pomiędzy samymi inwestorami bez udziału emitenta. Jeżeli nabywca obligacji na rynku pierwotnym w razie nagłej potrzeby posiadania gotówki pragnie pozbyć się swoich obligacji może zrobić to zasadniczo na dwa sposoby.

W pierwszym przypadku, jeżeli obligacje nie były przedmiotem wprowadzenia do alternatywnego systemu na rynku Catalyst można je sprzedać w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej. W celu zatwierdzenia transakcji i dokonania zmian w rejestrze nabywców obligacji należy wraz z kupującym udać się do domu maklerskiego i przedstawić umowę sprzedaży wraz z potwierdzeniem zakupu. Jeżeli umowa sprzedaży była zawarta notarialnie, wówczas w biurze maklerskim może stawić się sam kupujący.

podobny artykuł:  Jak kupować obligacje korporacyjne? Poradnik krok po kroku

Jeżeli natomiast obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst transakcje są dokonywane w systemie giełdowym poprzez nasz rachunek maklerski – składamy zlecenie, które broker realizuje. Notowania dłużnych instrumentów finansowych odbywają się w systemie UTP w następujących godzinach:

8:30 – 9:00 Faza przed otwarciem
9:00 Otwarcie
9:00 – 16:50 Faza notowań ciągłych
16:50 – 17:00 Faza przed zamknięciem
17:00 Zamknięcie
17:00 – 17:05 Faza przed otwarciem

Zlecenia maklerskie mogą być składane w fazach: przed otwarciem, przed zamknięciem oraz w fazie notowań ciągłych, natomiast realizacji podlegają w fazie otwarcia, zamknięcia oraz notowań ciągłych. W fazach otwarcia i zamknięcia następuje określenie kursu otwarcia/zamknięcia oraz realizacja zleceń i zawarcie transakcji spełniających warunki realizacji po cenie otwarcia/zamknięcia. W fazie notowań ciągłych zlecenia są realizowane zgodnie z priorytetem ceny, a następnie z priorytetem czasu przyjęcia do arkusza zleceń.

podobny artykuł:  Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

Transakcje zawarte na Catalyst są ewidencjonowane i rozliczane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który gwarantuje bezpieczeństwo transakcji. Rozliczenie transakcji w KDPW trwa dwa dni robocze, i w takim czasie po dokonaniu transakcji sprzedaży środki finansowe znajdą się na naszym rachunku.

Na rynku wtórnym ceny obligacji kształtują się zgodnie z zasadami rynkowymi. W głównej mierze cena zależy od wartości nominalnej oraz wysokości gwarantowanych odsetek, jednak jej wahania mogą być większe bądź mniejsze w zależności od popytu/podaży na obligacje danego emitenta, a także od nastrojów giełdowych czy sytuacji gospodarczej. Mimo wszystko wahania cen na rynku obligacji jest dużo mniejsze niż wahania cen akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *