Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

Zostaw opinię

Poniższy artykuł omawia możliwości zakupu obligacji firm na rynku pierwotnym, tzn. bezpośrednio od emitenta lub firmy inwestycyjnej przeprowadzającej emisję jego papierów wartościowych na warunkach ustalonych przez emitenta w warunkach emisji.

Dokonanie zakupu obligacji wiąże się z koniecznością posiadania rachunku maklerskiego, na którym pojawią się nasze obligacje oraz będą na niego wpływać wszystkie należne nam świadczenia pieniężne z tytułu posiadanych papierów wartościowych.

Aby wybrać odpowiedniego emitenta, którego obligacje będziemy nabywać w pierwszej kolejności powinniśmy zapoznać się z dokumentem informacyjnym, w którym znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje odnośnie samego emitenta oraz szczegółowe warunki emisji danej serii obligacji.

W przypadku publicznej oferty obligacji dokument informacyjny jest ogólnodostępny, kierowany do nieograniczonej liczby potencjalnych inwestorów – znajdziemy go bez trudu np. w internecie na stronie korporacyjnej emitenta. Natomiast w przypadku kiedy emitent przeprowadza prywatną ofertę obligacji dokument jest kierowany wyłącznie do wybranych, imiennie wskazanych inwestorów. Aby otrzymać dokument informacyjny w ramach oferty prywatnej należy w odpowiedni sposób dotrzeć do organizatora emisji i wyrazić swoje zainteresowanie emisją. Jednym z organizatorów emisji prywatnych jest Autoryzowany Doradca NewConnect – firma Best Capital sp. z o.o.. Aby otrzymywać aktualne informacje o przeprowadzanych emisjach należy zarejestrować się w serwisie Best Capital.

podobny artykuł:  Co to są waluty kryptograficzne? Najbardziej popularne kryptowaluty

Po dokonaniu wyboru emitenta należy złożyć zapis na obligacje w postaci „Formularza zapisu”, w którym wpiszemy swoje dane, liczbę obligacji jaką chcemy nabyć oraz numery rachunków bankowego i maklerskiego. Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu ze strony emitenta dokonujemy wpłaty na obligacje na wskazany przez niego rachunek i oczekujemy na przydział obligacji. Po dokonaniu przydziału emitent rejestruje obligacje w firmie inwestycyjnej (domu maklerskim, Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych) oraz wprowadza obligacje do obrotu na rynek Catalyst (o ile było to przewidziane w warunkach emisji). Do momentu rejestracji obligacji wszelkie należności z tytułu obligacji trafią na rachunek bankowy inwestora, natomiast po dokonaniu rejestracji znajdziemy je na rachunku maklerskim podanym w formularzu zapisu. Odsetki od obligacji wypłacane są zgodnie z warunkami podanymi w dokumencie informacyjnym – najczęściej emitenci decydują się na wypłaty co kwartał, co pół roku lub co 12 miesięcy – w zależności od terminu wykupu obligacji.

podobny artykuł:  Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Zapraszam do zapoznania się z kolejnym artykułem, w którym przedstawiono sposoby sprzedaży obligacji na rynku wtórnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *