Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Zostaw opinię

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw emitowane w celu pozyskania kapitału na dalsze prowadzenie działalności. Obligacje korporacyjne można kupić na rynku pierwotnym albo wtórnym i są dostępne w ofercie publicznej lub prywatnej. Przed podjęciem decyzji o ich kupnie, należałoby przeanalizować takie aspekty jak: oprocentowanie (im wyższe tym większe jest ryzyko), poziom ryzyka związanego z inwestycją, ocena ratingowa spółki (ocena ryzyka kredytowego dokonywane przez uprawnione do tego agencje). Należy określić również ramy czasowe inwestowania.

Pierwszą opcją dostępna dla inwestora jest kupno obligacji na rynku pierwotnym, czyli bezpośrednio od emitenta. W tym celu niezbędne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w wybranym przez siebie biurze maklerskim. Każda emisja na rynku pierwotnym wymaga sporządzenia przez spółkę prospektu emisyjnego i z niego inwestor może dowiedzieć się potrzebnych informacji na jej temat. Specyfiką tego rynku jest również to, że zazwyczaj należy czekać do końca terminu wykupu obligacji.

podobny artykuł:  Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Z punktu widzenia indywidualnego inwestora znacznie ciekawszą i atrakcyjniejszą formą jest rynek wtórny, a w przypadku obligacji korporacyjnych mówimy o rynku Catalyst, który działa od 2009 roku. Tutaj również będzie konieczne posiadanie rachunku maklerskiego. Na Catalyst można prowadzić swobodną grę rynkową, czyli kupno i sprzedaż obligacji w dowolnym momencie. Co to przede wszystkim oznacza dla inwestora? Po pierwsze to, że nie musi kupować obligacji od emitenta tylko od ich aktualnego właściciela. Po drugie natomiast, sam może je sprzedać w korzystnym dla siebie momencie i zarobić na zysku kapitałowym oraz wypłaconych w tym czasie odsetkach. Kupno obligacji na Catalyst jest również bardzo proste, gdyż wystarczy skorzystać z arkusza zleceń, gdzie wybiera się konkretne obligacje, ich ilość oraz cenę za jaką chcemy je nabyć. Co istotne, cena obligacji jest podawana jako wartość procentowa wartości nominalnej.

podobny artykuł:  Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

Zarówno rynek pierwotny jak i wtórny jest przeznaczony dla inwestorów, którzy muszą posiadać pewną wiedzę na temat instrumentów finansowych. Zatem gdzie inwestor może kupić obligacje jeśli niekoniecznie się na tym zna? W tym przypadku warto skorzystać z możliwości kupna poprzez wybrane fundusze inwestycyjne. Inwestor przeznacza określoną przez siebie sumę pieniędzy na inwestycję i przekazuje ją profesjonalistom, którzy wykonują całą pracę, a inwestor uczestniczy wyłącznie w zyskach lub stratach. Plusem takiej formy jest to, że fundusze inwestują pieniądze w kilka obligacji, stąd jeśli jedna z nich okaże się nieopłacalna, ewentualna strata rozkłada się na cały portfel i dzięki temu jest mniej dotkliwa. Wadą funduszy jest jednak to, że nie mamy żadnego wpływu na to w jakie obligacje korporacyjne będziemy inwestować.

podobny artykuł:  Obligacje z dyskontem

Ostatnią możliwością jest skorzystanie z usług Autoryzowanego Doradcy Catalyst, który pomoże wybrać inwestorowi korzystne dla niego obligacje i poprowadzi proces ich kupna i sprzedaży. Obecnie 48 firm inwestycyjnych mają status Autoryzowanego Doradcy Catalyst i ich pełną listę można odnaleźć na stronie internetowej GPW Catalyst.

Reasumując, obligacje korporacyjne można kupić na cztery sposoby: bezpośrednio od emitenta na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym Catalyst bądź poprzez fundusze inwestycyjne lub Autoryzowanego Doradcę Catalyst. Jak widać możliwości jest bardzo dużo i właściwie każdy inwestor może je dostosować według własnych potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *