Gdzie można kupić obligacje korporacyjne?

Zostaw opinię

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (osoby zakupującej obligacje) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń wobec niego. Upraszczając, przedsiębiorstwo (spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest pożyczkobiorcą, a inwestor pożyczkodawcą. Ta forma pozyskiwania kapitału oraz inwestowania od kilku lat staję coraz bardziej popularna ze względu na znacznie uproszczone procedury inwestycyjne.

Na czym zarabia inwestor

Na początku, warto zastanowić się w jaki sposób inwestor zarabia na obligacjach korporacyjnych. Najczęściej przychód pochodzi z odsetek, których wysokość jest zależna od oprocentowania obligacji, bądź też z dyskonta w przypadku obligacji zerokuponowych na których nie ciąży obowiązek spłacania odsetek (przychód stanowi różnica między ceną emisyjną a nominalną). Inwestor może także liczyć na zysk kapitałowy, który wynika z różnicy między kupnem a sprzedażą obligacji oraz z reinwestycji odsetek.
Gdzie kupić obligacje

podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

W związku z dobrze byłoby pokrótce przedstawić gdzie można kupić obligacje korporacyjne. Inwestor ma trzy możliwości: zakup na rynku pierwotnym, rynku wtórnym oraz (pośrednio) poprzez fundusze inwestycyjne.

Rynek pierwotny

Na rynku pierwotnym emitent (przedsiębiorstwo) sprzedaje nowe papiery dłużne i cena emisyjna obligacji korporacyjnych jest przez niego ustalana. Odbywa się to zazwyczaj za pośrednictwem domu maklerskiego i polega na złożeniu oferty organizatorowi emisji przez obligatariusza w określonym terminie. Oferta może być publiczna (przeznaczona dla minimalnie 150 nieoznaczonych inwestorów) oraz prywatna (skierowana do maksymalnie 149 imiennie wskazanych inwestorów).

Rynek wtórny

Na rynku wtórnym emitent nie jest żadną ze stron transakcji, a umowy kupna i sprzedaży zawieraną są pomiędzy inwestorami, natomiast cena obligacji korporacyjnych kształtowana jest przez podaż i popyt. Rynkiem wtórnym o największym znaczeniu w Polsce jest Catalyst, czyli uruchomiona w 2009 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych platforma transakcyjna.

podobny artykuł:  Rynek obligacji korporacyjnych

Fundusze inwestycyjne

Ostatnią możliwością jest zakup obligacji poprzez fundusz inwestycyjny. Wtedy to nie my, a specjaliści inwestują powierzony im kapitał. W tym wypadku inwestora interesuje tylko poziom ryzyka, który może wcześniej określić, a to doradcy zajmują się inwestowaniem na rynku pierwotnym lub wtórnym. Zasadniczo nie można uznać funduszy inwestycyjnych za kolejny sposób zakupu obligacji, aczkolwiek warto wiedzieć, iż jest taka możliwość, szczególnie dla tych, którzy chcą zainwestować swoje pieniądze, a nie wiedzą jak.

Jeśli decydujemy się na zakup obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym lub wtórnym, warto zawsze sprawdzić wcześniej kondycję finansową spółki. W przypadku oferty publicznej wszystkie dane zawarte są w dokumencie informacyjnym. Jeśli natomiast wybieramy ofertę prywatną lub rynek wtórny to należałoby poszukać raportów finansowych danej firmy w Internecie – jeśli przedsiębiorstwo decyduję się na emisję obligacji to musi udostępnić takie informacji, żeby zwiększyć zainteresowanie swoimi papierami wartościowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *