Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Zostaw opinię

W poniższym artykule przedstawimy podstawowe aspekty, na które powinien zwrócić uwagę początkujący inwestor dokonujący wyboru funduszu obligacji korporacyjnych.

Na wstępie przedstawimy rezultaty porównania wyników funduszy obligacji korporacyjnych oraz skarbowych. Uśredniając, osiągane przez te fundusze wyniki, są one do siebie zbliżone (aktualnie średnia 12-miesięczna stopa zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych wynosi około 6%, natomiast obligacji skarbowych około 7%). Jednak trzeba  wziąć pod uwagę fakt, że są to wyniki uśrednione – a to oznacza, że poszczególne fundusze osiągają dużo lepsze bądź dużo gorsze wyniki. W tym samym okresie najlepszy fundusz obligacji skarbowych zarobił 9,74%, natomiast najlepszy fundusz obligacji korporacyjnych – 18,56%. W niniejszym artykule skupimy się na funduszach obligacji korporacyjnych.

Jak wybrać właściwy fundusz obligacji korporacyjnych?

Pierwszym, najważniejszym aspektem na jaki powinien zwrócić uwagę inwestor jest struktura portfela danego funduszu. Według ekspertów rynku kapitałowego, odpowiednio zróżnicowany portfel inwestycyjny powinien być złożony co najmniej ze stu pozycji o różnym poziomie ryzyka. Dzięki temu portfel powinien składać się w większości z papierów mniej ryzykownych (przy czym na jednego emitenta powinno przypadać maksymalnie 2% aktywów) oraz w mniejszej części z papierów bardziej ryzykownych, ale jednocześnie pozwalające osiągnąć wyższy zysk przy odrobinie szczęścia.

podobny artykuł:  System dealerów skarbowych papierów wartościowych

Po drugie, równie ważne jak dywersyfikacja portfela jest zbadanie wysokości oprocentowania obligacji obecnych w strukturze portfela danego funduszu. Jeżeli zależy nam na tym, aby fundusz osiągał wyższe zyski i możemy pozwolić sobie na wyższy poziom związanego z tym ryzyka – powinniśmy nasze zainteresowanie skierować na te fundusze, których polityka inwestycyjna skupia się na bardziej dochodowych papierach. Inne, bardziej zachowawczo działające fundusze preferują bezpieczne, ale oferujące niższe stopy zwrotu papiery wartościowe. Wybór należy do inwestora, warto pamiętać przy tym, że fundusz jako instytucja zatrudnia specjalistów z branży i nawet te bardziej ryzykowne papiery wartościowe powinny być wybierane po dokonaniu przez nich odpowiedniej analizy.

Trzecim i ostatnim czynnikiem, który sygnalizujemy początkującym inwestorom są opłaty związane z zarządzaniem naszym kapitałem przez fundusz obligacji. Opłaty te różnią się w zależności od funduszu, a najczęściej kształtują się w granicach 1,5% – 2%, ale nie jest to regułą. Zdarzają się także fundusze, które nie pobierają opłaty stałej, ale w postaci tzw. success fee, to znaczy pobierają procent od osiągniętego zysku w przypadku gdy zarabiają powyżej średniej, określonej stopy zwrotu. Z jednej strony jest to dla nas korzystne – ponieważ jeżeli fundusz nie zarobi, to także nie otrzyma wynagrodzenia. Z drugiej strony przy osiągnięciu wysokiego zysku nasza opłata może okazać się dość wysoka – ale jest to cena za dobrze wykonaną pracę.

podobny artykuł:  Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Każdy z inwestorów powinien pamiętać również, że wysokie koszty zarządzania nie powinny być czynnikiem decydującym o wyborze funduszu. Przyczyna jest prozaiczna – jeżeli powierzamy swój kapitał w zarządzanie innym osobom, to powinniśmy wiedzieć, że są to właściwe osoby z odpowiednim doświadczeniem. Wybierając najtańszy fundusz, może okazać się, że osoby w nim pracujące nie posiadają odpowiedniego poziomu kompetencji, a nasze pieniądze nie procentują na takim poziomie jakiego oczekujemy. Dlatego warto przeanalizować kadrę funduszu i nawet jeżeli koszty będą wyższe, ale osoby zarządzające wzbudzą nasze zaufanie – być może warto skorzystać z droższej oferty.

Kończąc rozważania na temat cech funduszy obligacji korporacyjnych, na które warto zwrócić uwagę zaznaczamy, że potencjalnie wyższy zysk jaki można osiągnąć inwestując w takie fundusze wiąże się z wyższym poziomem ryzyka. Taka forma inwestowania powinna być traktowana jako dodatek do naszych oszczędności, a nie jego główny składnik. Obligacje korporacyjne można także kupować samodzielnie, z pominięciem funduszy. Wymaga to większej wiedzy inwestora lub wsparcia ze strony doradców rynków kapitałowych, ale pozwala osiągnąć jeszcze wyższe stopy zwrotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *