Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

Zostaw opinię

W niniejszym artykule krótko porównamy dwie najpopularniejsze formy pozyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych przez spółkę. Analizie poddamy przede wszystkim najczęściej wymieniane aspekty związane z pozyskaniem kapitału – czasochłonność procesu oraz jego koszty.

Na początku należy podkreślić, że nie da się jednoznacznie wskazać ani okresu czasu, ani kosztu jaki będzie obowiązywał dla każdej emisji obligacji czy też każdego kredytu pozyskiwanego przez poszczególne spółki. Każdy proces powinien zostać rozpatrzony indywidualnie, m.in. w zależności od kwoty kapitału, jaką spółka pragnie pozyskać, stopnia zaawansowania osób odpowiedzialnych za przygotowanie niezbędnej dokumentacji, a wreszcie od profesjonalizmu firm zewnętrznych odpowiednio organizujących emisję obligacji lub banku analizującego wniosek kredytowy spółki.

Jednym z głównych argumentów działającym na niekorzyść obligacji korporacyjnych jest brak doświadczenia oraz brak wiedzy w zakresie przeprowadzania emisji obligacji. Mimo wszystko warto dokonać takiego rozeznania, zwłaszcza, że wymaga to jednorazowego poświęcenia czasu, a w przyszłości może pozwolić na pozyskanie większej ilości kapitału z kilku emisji.  Ponadto w celu ułatwienia poznania procedury można skorzystać z pomocy profesjonalnyvh firm organizujących emisje, które koordynują cały proces, a także w zależności od potrzeb opracowują wszelkie niezbędne materiały związane z emisją. Jedną z firm oferujących takie usługi jest Best Capital, której ofertę znajdą Państwo pod adresem: http://bestcapital.pl/dla-firm/.

podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Porównując czasochłonność  procesu pozyskania kredytu i emisji obligacji, wiele banków oferuje swoje kredyty dla firm jako dostępne „od ręki”.  Rzeczą jasną dla każdego posiadającego doświadczenie w tym zakresie jest fakt, że jest to wyłącznie chwyt marketingowy. Każdy bank ma swoje własne procedury przeprowadzenia analizy, które musi zrealizować. Wiąże się to ze złożeniem do banku odpowiednich wniosków kredytowych, a następnie dostarczeniem szeregu wymaganych przez niego dokumentów. Rzeczywisty czas pozyskania dużego kredytu dla firm w banku trwa od dwóch do nawet sześciu miesięcy. Jak ma się ten okres w odniesieniu do emisji obligacji? To zależy. Jeżeli spółka chce zorganizować emisję prywatną na kwotę rzędu kilku milionów złotych, przygotowanie niezbędnych dokumentów i materiałów marketingowych dla inwestorów nie powinien zająć dłużej niż 2 miesiące – w zależności od stopnia zaangażowania. Kolejnym etapem jest rozpoczęcie sprzedaży i pozyskanie inwestorów – ten okres jest ograniczony przez ustawę o obligacjach do maksymalnie 6 tygodni. W rzeczywistości ograniczany jest najczęściej do 4 tygodni. Jeżeli natomiast wyniki finansowe spółki są bardzo dobre, a materiały marketingowe stoją na wysokim poziomie – nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprzedaż obligacji zakończyć w ciągu tygodnia. Dużo zależy naturalnie od wysokości pozyskiwanego z rynku kapitału.

podobny artykuł:  Jak sprzedać obligacje korporacyjne na rynku wtórnym?

Jeżeli zaś chodzi o drugie rozpatrywane kryterium można wyznaczyć jedną, podstawową różnicę pomiędzy kosztem pozyskania kapitału z kredytu oraz emisji obligacji. Chodzi mianowicie o fakt, że w przypadku decyzji o kredycie – to bank oferuje spółce oprocentowanie, które spółka może zaakceptować lub nie. W przypadku emisji obligacji jest dokładnie odwrotnie – to spółka oferuje wysokość oprocentowania, które może być zaakceptowane przez inwestorów na rynku. Pod tym względem emisja obligacji stanowi dużo bardziej optymalne rozwiązanie dla firmy. Rzeczą jasną jest, że spółka musi zaoferować inwestorom oprocentowanie odpowiednie do poziomu ponoszonego przez nich ryzyka – w przeciwnym wypadku nie znajdą się chętni do nabycia jej papierów. W tym zakresie podstawą jest zasięgnięcie informacji z rynku oraz porównanie warunków oferowanych przez innych, podobnych emitentów.

podobny artykuł:  Popularne produkty finansowe: pożyczki, kredyty, obligacje. Co warto wiedzieć, jak wybierać?

Podsumowując, emisja obligacji wbrew niektórym obiegowym opiniom nie oznacza wyższego kosztu pozyskania kapitału, a tym bardziej nie wiąże się z większą ilością czasu poświęconego na przeprowadzenie emisji. W przypadku skorzystania z usług doświadczonej firmy organizującej emisje obligacji, udział zarządu emitenta może zostać ograniczony w zależności od potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *