Artykuły autora

by in / Obligacje
Brak opinii
Porównujemy zakup obligacji na rynku pierwotnym i wtórnym

Porównujemy zakup obligacji na rynku pierwotnym i wtórnym

Obligacje to instrumenty finansowe, które pozwalają na zarabianie pieniędzy poprzez inwestowanie w dług publiczny. Są one jednym z najpopularniejszych instrumentów finansowych wśród inwestorów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W obligacje inwestuje się pieniądze w zamian za regularne wypłaty z tytułu odsetek. Istnieją dwa rodzaje rynków, na których można nabyć obligacje –