Temat: zgromadzenie obligatariuszy

by in / Inwestowanie / Obligacje / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Zgromadzenie obligatariuszy

Zgromadzenie obligatariuszy

…Noty Informacyjnej. Zgromadzenie obligatariuszy może być zwołane przez emitenta, obligatariuszy lub inny podmiot wskazany w regulaminie. Emitent aby zwołać zgromadzenie obligatariuszy jest zobowiązany w okresie 21 dni przed terminem zgromadzenia…