Temat: zabezpieczenie obligacji

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne czy kredyt

Obligacje korporacyjne czy kredyt

…sobą współpracują. Kolejną, ważną kwestią jest zabezpieczenie. Zabezpieczenie kredytu bankowego jest obligatoryjne i następuje zgodnie z zasadami panującymi w danym banku. Zabezpieczenie obligacji jest natomiast opcjonalne i zależy od decyzji…