Temat: uwarunkowania prawne emisji obligacji

by in / Inwestowanie / Obligacje / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Zgromadzenie obligatariuszy

Zgromadzenie obligatariuszy

…wygląda jej ustanowienie. W świetle dzisiejszego prawa ustanowienie instytucji ZO jest możliwe tylko wtedy, gdy została przewidziana w warunkach emisji obligacji. Oznacza to, że decyzję o ustanowieniu Zgromadzenia przy danej…