Temat: termin zapadalności obligacji

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

…Ponadto spółka określa inne, nie mniej istotne warunki emisji, takie jak termin zapadalności obligacji (czas trwania pożyczki), częstotliwość wypłaty odsetek, sposób zabezpieczenia emisji. Bardzo ważną zaletą emisji obligacji jest także…