Temat: termin wykupu

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje
No peoples think this is good
Obligacje banków spółdzielczych

Obligacje banków spółdzielczych

…ich funduszy uzupełniających, jednak dług podporządkowany nie może przekroczyć 50% funduszy podstawowych banku. Banki spółdzielcze nie mogą zabezpieczać swoich obligacji, a termin wykupu instrumentów dłużnych nie może być krótszy niż…