Temat: stopy procentowe a obligacje korporacyjne

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

…Ostatnimi czasy można zaobserwować znaczący wzrost popularności instrumentów dłużnych, jakimi są obligacje spółek. W związku z tym, że stopy procentowe znajdują się na rekordowo niskim poziomie oraz niewiele wskazuje…

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

…na rynku i umorzyć) obligacje, które nie oferują odpowiedniej stopy zwrotu (lub generują nadmierne koszty finansowe dla spółki). Pewnego rodzaju narzędziem, które pozwala na dostosowywanie wysokości oprocentowania papierów do warunków…

by in / Inwestowanie / Obligacje
No peoples think this is good
Rentowność obligacji skarbowych

Rentowność obligacji skarbowych

…skarbu państwa jest łatwa do policzenia w pierwszym okresie odsetkowym, jednak inwestując w ten rodzaj papierów wartościowych niezbędna jest analiza rentowności w dłuższym horyzoncie czasowym. Obligacje 2-letnie to jedyne papiery…